07 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja pn. „Krajowy dialog o przyszłości pracy”. Konferencję otworzyły wystąpienia: pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pana Nicolasa Niemtchinowa – specjalnego doradcy ds. przyszłości pracy w Międzynarodowym Biurze Pracy oraz pani Henryki Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan i przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

Przedstawiono trzy wizje rozwojowe polskiego rynku pracy, nad którymi uczestnicy mogli debatować w trakcie konferencji, a także zagłosować na opcję, która wydaje im się najbardziej prawdopodobna. Prezentacje ekspertów i naukowców zebrano w trzech blokach tematycznych: I. Praca w społeczeństwie, II. Godne miejsca pracy dla wszystkich, III. Zarządzanie pracą.

Na konferencji Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała pani Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych oraz pani Anna Nobis. Swoje stoisko zorganizował także Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, na którym uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z publikacjami dostępnymi w tym dziale.

Oficjalne podsumowanie oraz zdjęcia z konferencji na stronie ministerialnej: link