W dniu 7 grudnia 2016 r. w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej odbyło się spotkanie Zespołu ds. Analizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. Projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych, w oparciu o międzynarodowe normy i doświadczenia bibliotek zagranicznych.

W ramach projektu zbierane są dane statystyczne służące do opracowania wskaźników funkcjonalności, opracowywane są metody oceny funkcjonowania bibliotek, prowadzone są badania porównawcze ze wskaźnikami i standardami funkcjonowania bibliotek zagranicznych. Uzyskane wyniki są rekomendowane organizatorom bibliotek, twórcom rankingów oraz innym instytucjom i organizacjom.

Obecnie projekt obejmuje trzy grupy bibliotek: biblioteki szkół wyższych (AFBN), biblioteki pedagogiczne (AFBE) oraz biblioteki publiczne (AFBP).

Zespół dąży do rozszerzenia badań na biblioteki branżowe takie jak: Główna Biblioteka Komunikacyjna, Centralna Biblioteka Statystyczna, Biblioteka Narodowego Banku Polskiego, Główna Biblioteka Lekarska, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.