24 czerwca 2016 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”.

Organizatorem konferencji był Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Spotkanie było częścią międzynarodowego projektu Free Movement of Workers and Social Security Coordination (FreSsco), nadzorowanego przez Komisję Europejską i koordynowanego oraz wykonywanego przez Uniwersytet w Gandawie. 

Tematyka wystąpień dotyczyła zagadnień związanych z oddelegowaniem pracowników oraz relacji między swobodą przemieszczania się a systemami zabezpieczenia społecznego. W konferencji wzięli udział polscy i unijni eksperci.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprezentowała na stoisku promocyjnym swoje publikacje, które treścią nawiązywały do zagadnień omawianych na konferencji.