W dniu 12 października 2016 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się debata pt.: „Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza”. Dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, dotyczyła nowej formuły dialogu społecznego.

Omówiono rolę powołanej w ubiegłym roku Rady Dialogu Społecznego – odnowionego, ale zarazem głęboko osadzonego w tradycji forum współpracy reprezentantów pracodawców, pracowników i rządu. Na stoisku promocyjnym, pracownicy Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przedstawili swój bogaty dorobek naukowy: publikacje poświęcone zagadnieniom pracy i zabezpieczenia społecznego – m.in. bibliografie osobowe, monotematyczne, przegląd piśmiennictwa zagranicznego, informatory, katalogi oraz stanowiącą chlubę Biblioteki – Bibliografię Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy. Uczestnicy debaty licznie odwiedzali stoisko, szczególnym zainteresowaniem obdarzając opracowane przez pracowników Ośrodka Informacji Naukowej zestawienie, zawierające wybór literatury związanej z problematyką spotkania.

 debata 12.10 01debata 12.10 02 debata 12.10 03