20 października 2016 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, który przypada na 15. października, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych „W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce – pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

 

Wśród zaproszonych gości znalazły się przedstawicielki Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, tj. pani Justyna Garbarczyk – Dyrektor oraz pani Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych. Obie panie dyrektor wręczyły pani Annie Woźniak-Szymańskiej – Prezes Polskiego Związku Niewidomych – list gratulacyjny z okazji Jubileuszu, w którym podziękowały za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących, jak również wyraziły nadzieję na kontynuowanie owocnej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami w przyszłości.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem oraz ze zdjęciami z tego wydarzenia na stronie Polskiego Związku Niewidomych oraz na oficjalnej stronie Prezydenta RP.