W dniach 11-13 maja 2016 r. w Gdańsku odbyła się X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek” pod hasłem „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”. W konferencji uczestniczyły pracownice Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w składzie: Bernarda Dudek, Beata Magdalińska i Hanna Suchenek.

 

Po raz dziesiąty bibliotekarze z ośrodków naukowych i bibliotek z całej Polski mogli wysłuchać  ciekawych referatów oraz uczestniczyć w warsztatach. Autorzy prezentacji omawiali m.in. systemy zarządzania jakością w bibliotekach, standardy ewaluacji bibliotek cyfrowych i repozytoriów instytucjonalnych, komunikacja z użytkownikiem w procesach wdrażania systemu zarządzania jakością w bibliotekach, badania satysfakcji użytkownika a jakość usług biblioteczno-informacyjnych, jakość a zarządzanie informacją. 

Wśród licznych prezentacji, był także referat pani Justyny Garbarczyk, dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, pt.: „Innowacje misją nowoczesnej Książnicy. Cyfryzacja administracji publicznej w Polsce a działalność Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”.

Część naukowo-dydaktyczną Konferencji zwieńczył wyjazd do Malborka i zwiedzanie Muzeum Zamkowego.

 P1040274P1040294 P1040311P1040318