W dniu 14 listopada 2017 r. przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji zorganizowanej przez firmę Wiley na temat współpracy bibliotekarskiej.

Dnia 15 października 2017 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Pani Justyna Garbarczyk  uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej przez firmę Aleph Polska wraz z Polską Grupą Użytkowników Systemu Aleph PolAleph. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze korzystający z systemu Aleph i innych rozwiązań firmy Ex Libris. Gospodarzem tegorocznej konferencji była Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania w bibliotekach naukowych oferowanych produktów branżowych, a także prezentacja wyników wprowadzonych rozwiązań, nowości na rynku oraz planów na przyszłość firm PolALEPH i Ex Libris.

Przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczą w dniach 15 i 16 listopada 2017 r. w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OZRSS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ROPS Kraków i Uniwersytet Warszawski. Udział w Forum wzięli Minister Elżbieta Rafalska oraz Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wzbogacił się o nowości książkowe oraz dwa kolejne numery naszej publikacji „Praca i Polityka Społeczna”.