W dniu 9 marca br. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych zorganizowało konferencję pt. „Starzenie się ludności, rynek pracy
i finanse publiczne w Polsce”

Zaprezentowano analizy związane ze skutkami starzenia się ludności w Polsce w sferze rynku pracy oraz finansów publicznych i systemu emerytalnego. Przedstawiono także prognozy dotyczące skutków zmian demograficznych dla podaży zatrudnienia oraz PKB w horyzoncie 2050 roku.
Uczestnicy panelu dyskutowali na temat najważniejszym polityk przeciwdziałających skutkom starzenia się ludności (w tym wspierających aktywność zawodową kobiet i osób starszych), a także ocenili zmiany w zakresie zasad waloryzacji i indeksacji świadczeń
w systemie emerytalnym.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji centralnej, środowisk akademickich, związków zawodowych, organizacji pracodawców, ZUS, NBP oraz OECD. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk.

9 marca 2017 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprezentowała swoje publikacje na stoisku promocyjnym podczas konferencji zorganizowanej przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Związki zawodowe w percepcji osób młodych - czy warto do nich wstępować?”.

Pracownicy biblioteki przygotowali także zestawienie literatury poświęcone omawianym zagadnieniom. Wykaz dostępny jest online u dołu strony, w zakładce literatura na konferencje.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi nabytkami

1. Child labour in global society
2. Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem
3. Ekonomia polityki społecznej
4. Framing work : unitary, prularist and critical perspectives in twenty-first century
5. Gestion des ressources humaines
6. Inkluzja - marginalizacja - wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością
7. Lista płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytanie
8. Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia
9. Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo
10. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
11. Równość płci w zatrudnieniu

Ponadto polecamy najnowszy numer “Pracy i Polityki Społecznej” (nr 11-12/2016) zawierający analizy artykułów z prasy zagranicznej.

15 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się debata pt. "Sytuacja osób starszych w Polsce". Spotkanie otworzyła pani minister Elżbieta Rafalska.