Z przyjemnością informujemy, że prezentacja autorstwa Małgorzaty Czapalskiej i Małgorzaty Wójtowicz, pracownic Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego pt. „Zbiory historyczne Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” została włączona do programu konferencji naukowej „Hinc Omnia. Zbiory XIX- wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań konserwacja”. Jesteśmy tym bardziej dumni gdyż sympozjum otwiera cykl spotkań poświęconych Zbiorom historycznym, artystycznym i specjalnym w bibliotekach, oraz zostało zorganizowane w 200 rocznicę istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wzięła udział w zorganizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych w dniu 11 lipca br. międzynarodowym seminarium naukowym poświęconym globalnym przemianom na rynkach pracy: „Technologia, globalizacja i rynki pracy na świecie”. Poświęcone było ono nowatorskiej tematyce wpływu rozwoju technologii ICT, automatyzacji i offshoringu na rynki pracy w gospodarkach wschodzących i krajach średnio zamożnych. W tym kontekście eksperci uczestniczący w seminarium porównali sytuację na tamtejszych rynkach pracy z wynikami badań przeprowadzonych dla Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej, które wykazały, że zmniejszanie się zatrudnienia w zawodach rutynowych i wymagających średniego poziomu umiejętności prowadzi do polaryzacji zatrudnienia i wzrostu nierówności społecznych.

Pani Dyrektor  Justyna Garbarczyk reprezentowała Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na konferencji skierowanej do osób zainteresowanych tematyką zagrożeń psychospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem stresu.

1. Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy / J. Piątkowski
2. Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim / red. nauk. A. Korzeniowska, W. Misterek
3. Arbeit als Subjektivierendes Handeln : Handlungsfähigkeit bei Unwägbarkeiten und Ungewissheit / Hrsg. F. Bõhle ; unter Miterb. K. Baumgärtner