9 listopada 2023 roku w Warszawie, odbyła się druga edycja uroczystej gali wręczenia Nagród Instytutu De Republica. Wydarzenie to miało miejsce w ramach uznania wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Justyna Garbarczyk, była gościem tego prestiżowego wydarzenia.

Podczas uroczystości, sześciu znakomitych naukowców zostało uhonorowanych statuetkami za ich wybitne wkłady w rozwój nauk humanistycznych i społecznych.

Dyrektor Instytutu De Republica, prof. Andrzej Przyłębski, w swoim przemówieniu podkreślił, że Nagroda Instytutu De Republica stanowi ważny krok w uznaniu osiągnięć naukowych w Polsce, szczególnie w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Prof. Przyłębski wyraził przekonanie, że naukowcy zasługują na równie dużą uwagę i nagrody, co artyści czy pisarze.

W tegorocznej edycji konkursu, kapituła pod przewodnictwem prof. Genowefy Grabowskiej wyłoniła laureatów w czterech kategoriach. Wśród wyróżnionych byli dr hab. Katarzyna Marciniak oraz dr Tomasz Herbich za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, dr hab. Joanna Smogorzewska, prof. ucz., za zasługi w naukach społecznych, dr Leszek Gardeła za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, oraz dr hab. Andrzej Nowak oraz dr hab. Krzysztof Koseła, prof. ucz., za całokształt dorobku naukowego.

Laureaci otrzymali nie tylko statuetki autorstwa dr. hab. Macieja Zychowicza, lecz także nagrody pieniężne w wysokości 15 000 złotych oraz możliwość publikacji własnych prac w renomowanym Wydawnictwie Instytutu De Republica w ciągu dwóch lat od przyznania wyróżnienia.

Nagroda Instytutu De Republica ma na celu wspieranie i promocję utalentowanych młodych naukowców, jak również docenienie dorobku wybitnych polskich badaczy, którzy stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń. To wydarzenie jest ważnym krokiem w uznaniu roli naukowców w społeczeństwie i dążeniu do równowagi w nagradzaniu osiągnięć w różnych dziedzinach życia kulturalnego i naukowego.