16 listopada 2023 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie historyczno-naukowe – sympozjum „Kapelani Niepodległości”. To spotkanie organizowane przez Ordynariat Polowy i Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zgromadziło pasjonatów historii, naukowców oraz wszystkich tych, którym bliska jest idea Niepodległości. Wśród zaproszonych znalazła się również Pani Justyna Garbaczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

O godzinie 11:00, w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego przy ul. Długiej 13/15, sympozjum zostało uroczyście otwarte przez bp. Wiesława Lechowicza, biskupa polowego Wojska Polskiego, oraz dr. Jana Tarczyńskiego, dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej. To właśnie podczas tego wydarzenia, uczestnicy mieli przyjemność słuchania sześciu inspirujących wystąpień, przybliżających sylwetki kapelanów i ich niezwykłe role w kluczowych momentach naszej historii.

Pierwszy punkt programu, „Duszpasterstwo w okresie powstania listopadowego”, przedstawił płk Wiktor Cygan, członek Związku Piłsudczyków, rzucając światło na trudny czas powstania listopadowego.

Kolejne prezentacje dotyczyły różnych okresów historycznych, między innymi środowiska kapelanów powstania styczniowego (ks. dr hab. Dominik Zamiatała), czy też roli kapelanów podczas wojny z bolszewikami w 1920 roku (prof. dr hab. Janusz Odziemkowski).

Niezwykłą historię opowiedział dr. Mikołaj Juliusz Wachowicz, przedstawiając postać ks. Serafina Szulca – kapelana, kaznodziei i żołnierza, który zapisuje się w historii bohaterskich duszpasterzy.

Okres II Wojny Światowej był tematem wystąpienia dr. hab. Rafała Łatki, poświęconego wojennym losom ks. Stefana Wyszyńskiego w latach 1939-1945.

Na zakończenie, Bogusław Szwedo z Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, przybliżył losy kapelanów Wojska Polskiego, którzy stali się więźniami niemieckich obozów jenieckich, koncentracyjnych i zagłady.

Dyrektor Biblioteki Justyna Garbarczyk była zaszczytnym gościem tego wyjątkowego wydarzenia, które przyniosło nie tylko nowe spojrzenie na historię, ale także oddanie hołdu kapelanom, którzy byli duchowymi przewodnikami w trudnych czasach dla Polski.

To sympozjum to nie tylko przypomnienie o ważnych postaciach historycznych, ale także okazja do refleksji nad rolą duchowieństwa w kształtowaniu narodowej tożsamości. Brawa dla organizatorów za wspaniałą inicjatywę, która otworzyła przed nami nowe perspektywy zrozumienia i docenienia naszej historii.