W dniu 7 grudnia 2016 r. w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej odbyło się spotkanie Zespołu ds. Analizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. Projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

20 października 2016 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, który przypada na 15. października, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych „W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce – pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

W dniu 12 października 2016 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się debata pt.: „Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza”. Dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, dotyczyła nowej formuły dialogu społecznego.

Miło nam poinformować, że Pracownica Działu Finansowo-Księgowego Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Pani Beata Dzięcioł, znalazła się w gronie Laureatów wakacyjnej edycji Konkursu Krzyżówkowego, ogłoszonego w prestiżowym miesięczniku „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, przeznaczonym dla księgowych jednostek finansów publicznych.

W dniach 5-7 października 2016 r. w Warszawie odbywały się 4 Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

W Targach wzięła udział Zastępca dyrektora do Spraw Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Krystyna Cetera.

XI Forum Młodych Bibliotekarzy, odbyło w dniach 15-16 września w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, pod hasłem „W bibliotece wszystko gra”. Inicjatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia zorganizowali dwa dni wypełnione  interesującymi referatami i warsztatami.

24 czerwca 2016 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”.