W dniu 29 marca 2017 roku Akademia Kultury Informacyjnej zorganizowała pod patronatem honorowym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk międzynarodową konferencję naukowo-metodyczną „Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Poruszono na niej tematy związane z rozwojem kompetencji społecznych, tutoringiem rówieśniczym w resocjalizacji, wychowaniem w środowisku multikulturowym oraz rolą środowiska lokalnego w procesie inkluzji społecznej.

W dniu 9 marca br. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych zorganizowało konferencję pt. „Starzenie się ludności, rynek pracy
i finanse publiczne w Polsce”

Zaprezentowano analizy związane ze skutkami starzenia się ludności w Polsce w sferze rynku pracy oraz finansów publicznych i systemu emerytalnego. Przedstawiono także prognozy dotyczące skutków zmian demograficznych dla podaży zatrudnienia oraz PKB w horyzoncie 2050 roku.
Uczestnicy panelu dyskutowali na temat najważniejszym polityk przeciwdziałających skutkom starzenia się ludności (w tym wspierających aktywność zawodową kobiet i osób starszych), a także ocenili zmiany w zakresie zasad waloryzacji i indeksacji świadczeń
w systemie emerytalnym.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji centralnej, środowisk akademickich, związków zawodowych, organizacji pracodawców, ZUS, NBP oraz OECD. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk.

9 marca 2017 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprezentowała swoje publikacje na stoisku promocyjnym podczas konferencji zorganizowanej przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Związki zawodowe w percepcji osób młodych - czy warto do nich wstępować?”.

Pracownicy biblioteki przygotowali także zestawienie literatury poświęcone omawianym zagadnieniom. Wykaz dostępny jest online u dołu strony, w zakładce literatura na konferencje.

15 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się debata pt. "Sytuacja osób starszych w Polsce". Spotkanie otworzyła pani minister Elżbieta Rafalska.

Dnia 2 lutego 2017 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy „Przystanek Książka” odbył się Maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP” przygotowany ramach Wikiprojektu „Biblioteka”. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z okazji Jubileuszu 100-lecia SBP oraz 15-lecia działalności Wikipedii w Polsce.

25 stycznia 2017 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprezentowała swoje publikacje na stoisku promocyjnym podczas debaty pt.: „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy?”, która odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Pracownicy biblioteki przygotowali także zestawienie literatury poświęcone omawianym zagadnieniom. Wykaz dostępny jest online u dołu strony, w zakładce Konferencje.

07 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja pn. „Krajowy dialog o przyszłości pracy”. Konferencję otworzyły wystąpienia: pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pana Nicolasa Niemtchinowa – specjalnego doradcy ds. przyszłości pracy w Międzynarodowym Biurze Pracy oraz pani Henryki Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan i przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej odbyło się spotkanie Zespołu ds. Analizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. Projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.