25 stycznia 2018 roku w kinie Elektronik odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowana została aplikacja AudioMovie. W konferencji prasowej wzięły udział przedstawicielki Działu Zbiorów dla Niewidomych - pani Monika Cieniewska i pani Anna Nobis-Fechner.

Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” realizuje w latach 2017-2019 projekt „Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych”.

             25 stycznia 2018 r. pracownicy Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczyli w 27. seminarium z cyklu Digitalizacja pt. Biblioteki cyfrowe - nowe rozwiązania i regulacje. Na seminarium zostały wygłoszone referaty dotyczące usług informacyjnych i wykorzystania mediów społecznościowych w bibliotekach cyfrowych, doskonalenia jakości informacji oraz aspektów prawnych (ze szczególnym naciskiem na zmiany w prawie autorskim) zastosowań nowych technologii w bibliotekach cyfrowych.

Od dziś jesteśmy dostępni dla Was także na Twitterze :) https://twitter.com/gbpizs

twitter

W ramach współpracy z Elektronicznym Biuletynem Informacji Bibliotekarzy ukaże się w nim seria artykułów pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poświęcona zagadnieniom związanym z działalnością bibliotek.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego podjęła współpracę z Centrum Nukat, w ramach której ma prawo do pobierania rekordów bibliograficznych oraz rekordów haseł wzorcowych z katalogu Nukat.

nunukat