W ramach obchodów dni Digital Cultures, poświęconych zagadnieniom związanym z kulturą cyfrową, przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zostali zaproszeni dnia 27 września bieżącego roku na warsztaty Innovative Libraries. Szkolenie odbyło się w Audytorium Dembego w Bibliotece Narodowej, przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

Przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wzięli udział w konferencji nt. realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020, zorganizowanej w dniu 2 października 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju. Efektem działań mających na celu wdrożenie Wytycznych ONZ w Polsce jest m.in. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 przyjęty przez Radę Ministrów.

Na zaproszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk wzięła udział w konferencji inaugurującej cykl spotkań „Bliżej Funduszy Europejskich”, która odbyła się 21 września br. w siedzibie Ministerstwa. Konferencja podzielona była na cztery sesje tematyczne. Podczas pierwszej zaprezentowano projekty MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

19 września bieżącego roku Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk oraz pracownicy Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego mieli przyjemność uczestniczyć oraz zaprezentować stoisko Biblioteki podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji „Pracownicy migracyjni na rynku pracy – ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy”.  Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Fundacji F. Eberta oraz Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych.

Miło nam poinformować, że na łamach czasopisma „Edukacja  Ustawiczna dorosłych” numer 1/2017 ukazał się artykuł o naszej Bibliotece pt: ”Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie” autorstwa Małgorzaty Czapalskiej.

Z przyjemnością informujemy, że prezentacja autorstwa Małgorzaty Czapalskiej i Małgorzaty Wójtowicz, pracownic Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego pt. „Zbiory historyczne Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” została włączona do programu konferencji naukowej „Hinc Omnia. Zbiory XIX- wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań konserwacja”. Jesteśmy tym bardziej dumni gdyż sympozjum otwiera cykl spotkań poświęconych Zbiorom historycznym, artystycznym i specjalnym w bibliotekach, oraz zostało zorganizowane w 200 rocznicę istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wzięła udział w zorganizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych w dniu 11 lipca br. międzynarodowym seminarium naukowym poświęconym globalnym przemianom na rynkach pracy: „Technologia, globalizacja i rynki pracy na świecie”. Poświęcone było ono nowatorskiej tematyce wpływu rozwoju technologii ICT, automatyzacji i offshoringu na rynki pracy w gospodarkach wschodzących i krajach średnio zamożnych. W tym kontekście eksperci uczestniczący w seminarium porównali sytuację na tamtejszych rynkach pracy z wynikami badań przeprowadzonych dla Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej, które wykazały, że zmniejszanie się zatrudnienia w zawodach rutynowych i wymagających średniego poziomu umiejętności prowadzi do polaryzacji zatrudnienia i wzrostu nierówności społecznych.

Pani Dyrektor  Justyna Garbarczyk reprezentowała Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na konferencji skierowanej do osób zainteresowanych tematyką zagrożeń psychospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem stresu.