Przedstawiciele GBPiZS otrzymali zaproszenie na konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie, na której zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki raportu „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE”.

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, otrzymała od Dyrekcji Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zaproszenie na XXVII Sesję Varsavianistyczną "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Historia i współczesność". Spotkanie odbyło się 18 października 2017 r. w sali konferencyjnej Biblioteki. Podczas Sesji referaty wygłosili:

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wzięła udział w Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, której towarzyszyło rozdanie nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej. Uroczystość odbyła się 17 października w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej, wicepremiera Piotra Glińskiego oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbiety Bojanowskiej.

Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w Uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego w Polsce. Gala, pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, została zorganizowana przez

W ramach obchodów dni Digital Cultures, poświęconych zagadnieniom związanym z kulturą cyfrową, przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zostali zaproszeni dnia 27 września bieżącego roku na warsztaty Innovative Libraries. Szkolenie odbyło się w Audytorium Dembego w Bibliotece Narodowej, przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

Przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wzięli udział w konferencji nt. realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020, zorganizowanej w dniu 2 października 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju. Efektem działań mających na celu wdrożenie Wytycznych ONZ w Polsce jest m.in. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 przyjęty przez Radę Ministrów.

Na zaproszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk wzięła udział w konferencji inaugurującej cykl spotkań „Bliżej Funduszy Europejskich”, która odbyła się 21 września br. w siedzibie Ministerstwa. Konferencja podzielona była na cztery sesje tematyczne. Podczas pierwszej zaprezentowano projekty MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

19 września bieżącego roku Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk oraz pracownicy Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego mieli przyjemność uczestniczyć oraz zaprezentować stoisko Biblioteki podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji „Pracownicy migracyjni na rynku pracy – ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy”.  Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Fundacji F. Eberta oraz Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych.