20 października 2016 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, który przypada na 15. października, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych „W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce – pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

W dniu 12 października 2016 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się debata pt.: „Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza”. Dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, dotyczyła nowej formuły dialogu społecznego.

Miło nam poinformować, że Pracownica Działu Finansowo-Księgowego Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Pani Beata Dzięcioł, znalazła się w gronie Laureatów wakacyjnej edycji Konkursu Krzyżówkowego, ogłoszonego w prestiżowym miesięczniku „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, przeznaczonym dla księgowych jednostek finansów publicznych.

W dniach 5-7 października 2016 r. w Warszawie odbywały się 4 Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

W Targach wzięła udział Zastępca dyrektora do Spraw Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Krystyna Cetera.

XI Forum Młodych Bibliotekarzy, odbyło w dniach 15-16 września w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, pod hasłem „W bibliotece wszystko gra”. Inicjatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia zorganizowali dwa dni wypełnione  interesującymi referatami i warsztatami.

24 czerwca 2016 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 lipca do 15 sierpnia biblioteka będzie czynna dla użytkowników w godzinach 10:00-13:00.

letnia ksiazka

W dniach 19-20 maja w Bibliotece Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona zbiorów bibliotecznych Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, zorganizowana przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.