Miło nam poinformować, że referat Małgorzaty Czapalskiej pt. Bibliotheca Magna Perennisque – honorowe wyróżnienie dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego, wygłoszony na XI Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu, został włączony do publikacji pokonferencyjnej.

Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk oraz inni pracownicy Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego wzięli udział w dwóch seminariach międzynarodowych zorganizowanych w dniach 23-24 października przez Instytut Badań Strukturalnych.

Dnia 19 października 2017 r. przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zostali zaproszeni na międzynarodową konferencję prezentującą raport pt. „Migration and Mobility in the Europe and Central Asia Region”, inaugurującą tegoroczną edycję “World Bank Economic Update for Europe and Central Asia (ECA)”.

Przedstawiciele GBPiZS otrzymali zaproszenie na konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie, na której zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki raportu „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE”.

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, otrzymała od Dyrekcji Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zaproszenie na XXVII Sesję Varsavianistyczną "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Historia i współczesność". Spotkanie odbyło się 18 października 2017 r. w sali konferencyjnej Biblioteki. Podczas Sesji referaty wygłosili:

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wzięła udział w Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, której towarzyszyło rozdanie nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej. Uroczystość odbyła się 17 października w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej, wicepremiera Piotra Glińskiego oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbiety Bojanowskiej.

Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w Uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego w Polsce. Gala, pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, została zorganizowana przez

W ramach obchodów dni Digital Cultures, poświęconych zagadnieniom związanym z kulturą cyfrową, przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zostali zaproszeni dnia 27 września bieżącego roku na warsztaty Innovative Libraries. Szkolenie odbyło się w Audytorium Dembego w Bibliotece Narodowej, przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.