W dniach 6 i 7 grudnia 2017 r. Instytut Badań Strukturalnych zorganizował międzynarodowa konferencje z udziałem kilkudziesięciu naukowców reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe.

Szanowni Państwo,

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ma przyjemność  przedstawić ofertę bezpłatnych praktyk studenckich dla studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz wszystkich tych, którzy taką praktykę w Bibliotece chcieliby odbyć.

Studenci zgłaszający się na praktykę powinni przedstawić skierowanie do odbycia praktyki wystawione przez uczelnię.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości informacji udzielamy pod nr tel. 22 380-51-29

                                          praktyki logo praca

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2017 r. odbyła się pierwsza edycja konferencji z cyklu „Hinc Omnia: Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”, o sprofilowanym podtytule „Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja”. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowały autorki prezentacji przedstawionej w trakcie obrad konferencyjnych: Małgorzata Czapalska i Małgorzata Wójtowicz. Prelekcja pt.: „Historyczne zbiory Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” dotyczyła opisu cennych i ciekawych z historycznego punktu widzenia kolekcji druków historycznych, skorelowanych z historią polskiego prawodawstwa, zagadnień związanych z proweniencją, konserwacją, cyfryzacją zbiorów oraz dziejami Książnicy.

                        DSC01332 DSC01337

Dnia 28 listopada 2017 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Pani Justyna Garbarczyk była gościem na spektaklu w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK pod tytułem „Laska czyli ergonomiczna miłość do życia”.

W dniu 14 listopada 2017 r. przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji zorganizowanej przez firmę Wiley na temat współpracy bibliotekarskiej.

Dnia 15 października 2017 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Pani Justyna Garbarczyk  uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej przez firmę Aleph Polska wraz z Polską Grupą Użytkowników Systemu Aleph PolAleph. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze korzystający z systemu Aleph i innych rozwiązań firmy Ex Libris. Gospodarzem tegorocznej konferencji była Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania w bibliotekach naukowych oferowanych produktów branżowych, a także prezentacja wyników wprowadzonych rozwiązań, nowości na rynku oraz planów na przyszłość firm PolALEPH i Ex Libris.

Przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczą w dniach 15 i 16 listopada 2017 r. w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OZRSS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ROPS Kraków i Uniwersytet Warszawski. Udział w Forum wzięli Minister Elżbieta Rafalska oraz Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wzbogacił się o nowości książkowe oraz dwa kolejne numery naszej publikacji „Praca i Polityka Społeczna”.