kongres zdrowia

Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP zorganizowanym 26 kwietnia 2018 roku pod hasłem "Zdrowie a odpowiedzialny rozwój". W Kongresie wzięli udział wszyscy interesariusze: eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz organizacje pacjenckie. Uczestnicy odnieśli się do postawionej przez organizatorów kwestii, iż  polska służba zdrowia dochodzi do kresu swojej wydolności. Podkreślono, iż jedną z szans na pozytywne zmiany są innowacyjne inwestycje w zdrowie. Wymagają sporych nakładów, ale tak jak w innych branżach najnowocześniejsze technologie dają największe efekty. W ostatecznym bilansie okazują się też najbardziej opłacalne. Jest to bardzo ważna konkluzja, ponieważ zdrowie obywateli nie jest samotną wyspą, lecz niezmiernie ważnym elementem państwa,  mającym ogromny wpływ na jego funkcjonowanie.

Bylismy

Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji "Byliśmy jak z kosmosu". Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce, zorganizowanej 25 kwietnia 2018 roku przez Instytut Spraw Publicznych przy wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i PFRON. Według danych GUS, w naszym kraju żyje około 350 tys. osób z niepełnosprawnościami wychowujących dzieci. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań poświęconych funkcjonowaniu rodziców z niepełnosprawnościami w Polsce, ich potrzebom i trudnościom. Paneliści i zaproszeni goście dyskutowali nad wypracowaniem rozwiązań wspierających takich rodziców, tak aby mogli pełniej cieszyć się z rodzicielstwa

DSC 0007

11 kwietnia Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk uczestniczyła w konferencji „PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ” zorganizowanej w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej.

NUKAT logo

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego otrzymała prawo do instalacji dwóch dodatkowych licencji oprogramowania klienta VIRTUA na dwóch stanowiskach roboczych. Pozwolą one na obsługę współpracy z katalogiem centralnym NUKAT, z którym nasza Biblioteka współpracuje od lutego 2018 r.  Od teraz GBPiZS korzysta łącznie z trzech licencji.

W katalogu NUKAT zebrane zostały pozycje znajdujące się w zbiorach wielu polskich bibliotek. Dzięki przyznanym nam licencjom, możemy wspólnie z innymi bibliotekarzami katalogować zbiory. W ten sposób użytkownicy katalogu NUKAT zyskują informację o naszych zasobach, a także zasobach innych bibliotek naukowych i akademickich w jednym miejscu. Katalog NUKAT powstał w 2002 r. Dziś współtworzy go ponad 130 bibliotek.

Szkolenie1

Dnia 16 marca pracownik Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczył w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pt. „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Szkolenie prowadził dr Grzegorz Gmiterek - adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.