Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek już po raz trzeci zorganizowała Dzień Otwarty, którego tematem przewodnim była sytuacja osób starszych. Spotkanie oficjalnie zainaugurował Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS, który swoje wystąpienie poświęcił zarówno Świętu Bibliotekarza, jak i tak ważnej dla Ministerstwa polityce senioralnej. Pan Wiceminister złożył na ręce Pani Justyny Garbarczyk, Dyrektora GBPiZS, list okolicznościowy w imieniu Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej nawiązujący do tematyki Dnia Otwartego oraz podkreślił ogromne znaczenie pracy bibliotekarzy: "Biblioteka jest niezbędną częścią naszej kultury, a kultura częścią naszej świadomości".

     W Bibliotece została opracowana bibliografia pt. "Praca i życie ludzi starszych", obejmująca literaturę polską i obcą z lat 2011-2016. Jest ona dostępna w formie elektronicznej na stronie (https://www.gbpizs.gov.pl/). Prezentowana publikacja obejmuje zagadnienia pracy zawodowej osób starszych 50+, jakości życia i opieki nad ludźmi starymi oraz zabezpieczenia społecznego.

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 2 maja 2017 roku Biblioteka Działu Zbiorów dla Niewidomych przy ul. Konwiktorkiej 7 będzie czynna w godzinach od 12.00 do 14.30.

W dniu 2 maja 2017 roku Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Limanowskiego 23 będzie czynna w godzinach od 09.00 do 15.30.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi nabytkami

 1. Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania : społeczny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi / red. W. Jędrzejczyk, P. Kobis, R. Kucęba
 2. Discrimination laundering : the rise of organizational innocence and the crisis of equal opportunity law / T. K. Green
 3. The economics of prevailing wage laws / ed. by H. Azari-Rad, P. Philips, M. J. Prus
 4. Entrepreneurship, self-employment and retirement / ed. by N. Sappleton, F. Lourenço
 5. The ethnic penalty : immigration, education and the labour market / R. Hasmath
 6. Ewolucja przywództwa - kierunki, trendy, wyzwania / R. Karaszewski, K. Skrzypczyńska
 7. Human rights of older people : universal and regional legal perspectives / C. Martin, D. Rodriguez-Pinzón, B. Brown
 8. Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej / red. J. Auleytner
 9. Menedżer z zawodu : projektant i integrator systemów zarządzania / S. J. Chmiel
 10. Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym / K. Michałowska
 11. Ubezpieczenia społeczne 2017 / red. J. Kuźniar
 12. Unfinished work : the struggle to build an aging American workforce / J. Coleman

Ponadto polecamy najnowszy numer “Pracy i Polityki Społecznej” (nr 1/2017) zawierający analizy artykułów z prasy zagranicznej.

W dniu 29 marca 2017 roku Akademia Kultury Informacyjnej zorganizowała pod patronatem honorowym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk międzynarodową konferencję naukowo-metodyczną „Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Poruszono na niej tematy związane z rozwojem kompetencji społecznych, tutoringiem rówieśniczym w resocjalizacji, wychowaniem w środowisku multikulturowym oraz rolą środowiska lokalnego w procesie inkluzji społecznej.

W dniu 9 marca br. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych zorganizowało konferencję pt. „Starzenie się ludności, rynek pracy
i finanse publiczne w Polsce”

Zaprezentowano analizy związane ze skutkami starzenia się ludności w Polsce w sferze rynku pracy oraz finansów publicznych i systemu emerytalnego. Przedstawiono także prognozy dotyczące skutków zmian demograficznych dla podaży zatrudnienia oraz PKB w horyzoncie 2050 roku.
Uczestnicy panelu dyskutowali na temat najważniejszym polityk przeciwdziałających skutkom starzenia się ludności (w tym wspierających aktywność zawodową kobiet i osób starszych), a także ocenili zmiany w zakresie zasad waloryzacji i indeksacji świadczeń
w systemie emerytalnym.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji centralnej, środowisk akademickich, związków zawodowych, organizacji pracodawców, ZUS, NBP oraz OECD. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk.