W dniu 15 grudnia 2017 r. przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji prezentującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS "Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji".

W dniach 6 i 7 grudnia 2017 r. Instytut Badań Strukturalnych zorganizował międzynarodowa konferencje z udziałem kilkudziesięciu naukowców reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe.

Szanowni Państwo,

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ma przyjemność  przedstawić ofertę bezpłatnych praktyk studenckich dla studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz wszystkich tych, którzy taką praktykę w Bibliotece chcieliby odbyć.

Studenci zgłaszający się na praktykę powinni przedstawić skierowanie do odbycia praktyki wystawione przez uczelnię.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości informacji udzielamy pod nr tel. 22 380-51-29

                                          praktyki logo praca

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2017 r. odbyła się pierwsza edycja konferencji z cyklu „Hinc Omnia: Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”, o sprofilowanym podtytule „Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja”. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowały autorki prezentacji przedstawionej w trakcie obrad konferencyjnych: Małgorzata Czapalska i Małgorzata Wójtowicz. Prelekcja pt.: „Historyczne zbiory Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” dotyczyła opisu cennych i ciekawych z historycznego punktu widzenia kolekcji druków historycznych, skorelowanych z historią polskiego prawodawstwa, zagadnień związanych z proweniencją, konserwacją, cyfryzacją zbiorów oraz dziejami Książnicy.

                        DSC01332 DSC01337

Dnia 28 listopada 2017 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Pani Justyna Garbarczyk była gościem na spektaklu w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK pod tytułem „Laska czyli ergonomiczna miłość do życia”.

W dniu 14 listopada 2017 r. przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji zorganizowanej przez firmę Wiley na temat współpracy bibliotekarskiej.