W dniu 18 kwietnia 2016 r., w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, odbyło się spotkanie zorganizowane przez EBSCO Information Services, pod patronatem Książnicy Uniwersytetu Warszawskiego. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowali: Małgorzata Wójtowicz i Tomasz Wielechowski. Licznie zgromadzeni słuchacze, przedstawiciele polskich bibliotek naukowych, akademickich i instytutów badawczych, w czasie kilkugodzinnego seminarium, mieli okazję poznać nowe wizje, amerykańskiej, rodzinnej firmy usług informacyjnych, na temat systemów bibliotecznych (zarówno komercyjnych jak i Open Source). Wygłoszono niezwykle ciekawe referaty. Wiceprezes EBSCO ds. globalnych rozwiązań dla klientów, Pan Tony Zanders, posiadający bardzo szeroką wiedzę na temat kierunku, w którym podążają obecnie biblioteki w zakresie systemów bibliotecznych, wygłosił dwie prelekcje. W pierwszej ustosunkował się do problemu wsparcia bibliotek oraz ich użytkowników w wyborze wyszukiwarki naukowej nowej generacji, w drugiej zapoznał słuchaczy z nowym spojrzeniem na zintegrowany system biblioteczny i przedstawił inicjatywę EBSCO w zakresie opcji dostępnych bezpłatnie, podejmując próbę rozważenia kwestii roli producentów technologii dla bibliotek.

Kolejne wystąpienia dotyczyły zagadnienia zamawiania książek z wykorzystaniem prezentowanej oferty EBSCO, dzięki której użytkownik posiada trzy ważne udogodnienia: pomoc w wyborze, wiele opcji dostępu i prostotę w zamawianiu. Dokonano prezentacji platformy YBP Library Services GOBI (Global Online Bibliographic Information), gdzie można znaleźć informacje o ponad 10 milionach tytułów książek, w tym o ponad milionie książek elektronicznych od wiodących wydawców. Z intuicyjnej platformy mogą korzystać bibliotekarze zajmujący się wyszukiwaniem informacji bibliograficznej, monitorowaniem statusu zamówień, tworzeniem raportów zakupu oraz kosztami. Będąc użytkownikiem GOBI, biblioteka otrzymuje możliwość wyświetlenia wszystkich dostępnych formatów z poziomu jednego rekordu bibliograficznego, a także ma instrumenty ułatwiające dostęp do tytułów o wyczerpanym nakładzie przez YBP Marketplace (antykwariat).

W wieńczącym spotkanie wystąpieniu, przedstawiciel firmy, Pan Dalibor Parac, dokonał prezentacji nowych elementów wyszukiwarki naukowej EDS i użytecznych udogodnień w serwisach EBSCO. Po zakończeniu oficjalnej części inspirującego spotkania, w kuluarach, uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń, uwag, prowadzenia dyskusji i omawiania kwestii uczestnictwa w nowych, bezpłatnych szkoleniach EBSCO z przedstawicielami tegoż, wiodącego dostawcy usług prenumeraty, czasopism elektronicznych, e-pakietów, periodyków drukowanych, narzędzi do zarządzania źródłami elektronicznymi, pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych dla wszelkiego typu bibliotek, ośrodków naukowych i badawczych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o pozytywnej ocenie GBPiZS przez Krajową Radę Biblioteczną.

pozytywna ocena KRB

 

W dniu 23 marca 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Dziennik Rzeczpospolita pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczpospolita Cyfrowa – Jak Internet i technologie cyfrowe zmieniają naszą rzeczywistość?  Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Dyrektor Biblioteki – Pani Justyna Garbarczyk Uczestników konferencji powitał Krzysztof Kowalczyk, przedstawiciel Dziennika Rzeczpospolita. Po krótkim wstępie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Minister Cyfryzacji, Anny Streżyńskiej. O bieżących tematach z zakresu rozwoju technologii cyfrowych mówili również Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marek Zwoliński Prezes Fundacji Widzialni oraz wielu innych znakomitych prelegentów. 


Spotkanie było jednym z ważniejszych forum w Polsce, które pozwoliło na zgłębienie tematu cyfrowych zmian i ich konsekwencji w otaczającej nas rzeczywistości. Prelegenci oraz przedstawiciele instytucji państwowych podkreślali, że z uwagi na fakt, iż żyjemy w dużym tempie w świecie ciągle następujących zmian, cyfryzacja i nowe technologie w tym technologie cyfrowe coraz bardziej wpływają na nasze życie. Gospodarce dają perspektywę rozwoju, wpływają na podnoszenie konkurencyjności i dostarczają nowych możliwości biznesowych, a Państwu i społeczeństwu pomagają lepiej funkcjonować.

Kolejną częścią spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego debatowano o planach i potędze rozwoju cyfryzacji. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na nasuwające się pytania: Jak informatyzacja wpływa na rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej o nowoczesne technologie?” „Czy jesteśmy gotowi na rewolucję cyfrową we wszystkich dziedzinach naszego życia?” Konferencja jest dobrym przykładem podjęcia dialogu wymiany myśli i doświadczeń wśród decydentów rynku tj. regulatorów, administracji samorządowej, operatorów, podmiotów dostarczających technologię i biorących udział w cyfryzacji i informatyzacji kraju.