W dniu 6 maja 2016 r. pracownice Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie: Małgorzata Czapalska i Małgorzata Wójtowicz uczestniczyły w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od skryptoriów po nowe media”, zorganizowanej dzięki inicjatywie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod auspicjami Koła Naukowego IINiSB i Centrum NUKAT.

26 kwietnia 2016 r. Dział Zbiorów dla Niewidomych odwiedziła kilkunastoosobowa grupa studentów pierwszego roku tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Podczas spotkania Pani Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych opowiedziała gościom, którzy w przyszłości będą pracować z osobami niewidomymi, o naszej bibliotece – jej specyficznym księgozbiorze, czytelnikach, dodatkowych usługach świadczonych przez pracowników Działu, jak również zasadach, na jakich można korzystać z naszego księgozbioru.

   DSC00414 DSC00415  

23 kwietnia 2016 roku obchodzono Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Szczególną oprawę nadano mu we Wrocławiu, który tego dnia przejmował tytuł Światowej Stolicy Książki. Z tej okazji odbyło się we Wrocławiu wiele imprez kulturalnych. W jednej z nich – pn. „Dzieła Szekspira w interpretacji osób niewidomych” (w związku z 400. rocznicą śmierci Williama Szekspira) – w towarzystwie osób reprezentujących Polski Związek Niewidomych z Panią Prezes Anną Woźniak-Szymańską na czele – uczestniczyli przedstawiciele Działu Zbiorów dla Niewidomych: Pani Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych oraz Pani Jadwiga Dziura – Kierownik Sekcji Zbiorów Książki Brajlowskiej. Pani Dyrektor Monika Cieniewska w zwięzłych słowach opowiedziała o podległej jej jednostce a Pani Jadwiga Dziura odczytała w brajlu fragment „Poskromienia Złośnicy” Szekspira.

   DSC00378 DSC00406  

W dniu 22 IV b.r. pracownice Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w składzie: dyrektor Justyna Garbarczyk, wicedyrektor Monika Cieniewska, wicedyrektor Krystyna Cetera, Jadwiga Dziura, Jolanta Złotowicz, Iwona Odrzygóźdź, Bernarda Dudek, Joanna Więckowska-Trzyszka oraz Hanna Suchenek uczestniczyły w warsztatach „Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Warsztaty poprowadził Rafał Golat – radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoim wystąpieniu zapoznał zebranych ze zmianami prawnymi wynikającymi z ostatniej nowelizacji ustawy w odniesieniu do praktyki bibliotecznej.  

Prelegent omówił m.in. zmiany dotyczące dozwolonego użytku, w tym użytku bibliotecznego, wynagrodzenia z tytułu użyczeń bibliotecznych, korzystanie z dzieł osieroconych i niedostępnych w handlu, likwidację Funduszu Promocji Twórczości, umowy z autorami, prawa autorskie w stosunkach pracowniczych, usługi reprograficzne a prawo autorskie, rękopisy, kontakty ze spadkobiercami oraz przedawnianie się roszczeń.

Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją uczestników oraz certyfikatem udziału w warsztatach.

W dniu 18 kwietnia 2016 r., w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, odbyło się spotkanie zorganizowane przez EBSCO Information Services, pod patronatem Książnicy Uniwersytetu Warszawskiego. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowali: Małgorzata Wójtowicz i Tomasz Wielechowski. Licznie zgromadzeni słuchacze, przedstawiciele polskich bibliotek naukowych, akademickich i instytutów badawczych, w czasie kilkugodzinnego seminarium, mieli okazję poznać nowe wizje, amerykańskiej, rodzinnej firmy usług informacyjnych, na temat systemów bibliotecznych (zarówno komercyjnych jak i Open Source). Wygłoszono niezwykle ciekawe referaty. Wiceprezes EBSCO ds. globalnych rozwiązań dla klientów, Pan Tony Zanders, posiadający bardzo szeroką wiedzę na temat kierunku, w którym podążają obecnie biblioteki w zakresie systemów bibliotecznych, wygłosił dwie prelekcje. W pierwszej ustosunkował się do problemu wsparcia bibliotek oraz ich użytkowników w wyborze wyszukiwarki naukowej nowej generacji, w drugiej zapoznał słuchaczy z nowym spojrzeniem na zintegrowany system biblioteczny i przedstawił inicjatywę EBSCO w zakresie opcji dostępnych bezpłatnie, podejmując próbę rozważenia kwestii roli producentów technologii dla bibliotek.

Kolejne wystąpienia dotyczyły zagadnienia zamawiania książek z wykorzystaniem prezentowanej oferty EBSCO, dzięki której użytkownik posiada trzy ważne udogodnienia: pomoc w wyborze, wiele opcji dostępu i prostotę w zamawianiu. Dokonano prezentacji platformy YBP Library Services GOBI (Global Online Bibliographic Information), gdzie można znaleźć informacje o ponad 10 milionach tytułów książek, w tym o ponad milionie książek elektronicznych od wiodących wydawców. Z intuicyjnej platformy mogą korzystać bibliotekarze zajmujący się wyszukiwaniem informacji bibliograficznej, monitorowaniem statusu zamówień, tworzeniem raportów zakupu oraz kosztami. Będąc użytkownikiem GOBI, biblioteka otrzymuje możliwość wyświetlenia wszystkich dostępnych formatów z poziomu jednego rekordu bibliograficznego, a także ma instrumenty ułatwiające dostęp do tytułów o wyczerpanym nakładzie przez YBP Marketplace (antykwariat).

W wieńczącym spotkanie wystąpieniu, przedstawiciel firmy, Pan Dalibor Parac, dokonał prezentacji nowych elementów wyszukiwarki naukowej EDS i użytecznych udogodnień w serwisach EBSCO. Po zakończeniu oficjalnej części inspirującego spotkania, w kuluarach, uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń, uwag, prowadzenia dyskusji i omawiania kwestii uczestnictwa w nowych, bezpłatnych szkoleniach EBSCO z przedstawicielami tegoż, wiodącego dostawcy usług prenumeraty, czasopism elektronicznych, e-pakietów, periodyków drukowanych, narzędzi do zarządzania źródłami elektronicznymi, pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych dla wszelkiego typu bibliotek, ośrodków naukowych i badawczych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o pozytywnej ocenie GBPiZS przez Krajową Radę Biblioteczną.

pozytywna ocena KRB

 

W dniu 23 marca 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Dziennik Rzeczpospolita pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczpospolita Cyfrowa – Jak Internet i technologie cyfrowe zmieniają naszą rzeczywistość?  Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Dyrektor Biblioteki – Pani Justyna Garbarczyk Uczestników konferencji powitał Krzysztof Kowalczyk, przedstawiciel Dziennika Rzeczpospolita. Po krótkim wstępie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Minister Cyfryzacji, Anny Streżyńskiej. O bieżących tematach z zakresu rozwoju technologii cyfrowych mówili również Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marek Zwoliński Prezes Fundacji Widzialni oraz wielu innych znakomitych prelegentów. 


Spotkanie było jednym z ważniejszych forum w Polsce, które pozwoliło na zgłębienie tematu cyfrowych zmian i ich konsekwencji w otaczającej nas rzeczywistości. Prelegenci oraz przedstawiciele instytucji państwowych podkreślali, że z uwagi na fakt, iż żyjemy w dużym tempie w świecie ciągle następujących zmian, cyfryzacja i nowe technologie w tym technologie cyfrowe coraz bardziej wpływają na nasze życie. Gospodarce dają perspektywę rozwoju, wpływają na podnoszenie konkurencyjności i dostarczają nowych możliwości biznesowych, a Państwu i społeczeństwu pomagają lepiej funkcjonować.

Kolejną częścią spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego debatowano o planach i potędze rozwoju cyfryzacji. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na nasuwające się pytania: Jak informatyzacja wpływa na rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej o nowoczesne technologie?” „Czy jesteśmy gotowi na rewolucję cyfrową we wszystkich dziedzinach naszego życia?” Konferencja jest dobrym przykładem podjęcia dialogu wymiany myśli i doświadczeń wśród decydentów rynku tj. regulatorów, administracji samorządowej, operatorów, podmiotów dostarczających technologię i biorących udział w cyfryzacji i informatyzacji kraju.