W związku z realizacją międzynarodowego projektu Free Movement of Workers and Social Security Coordination (FreSsco) 22 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się międzynarodowa konferencja. Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie. Zrównanie faktów, zdarzeń, dochodów i świadczeń. Patronat honorowy nad sympozjum objął Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przy nadzorze i koordynacji Komisji Europejskiej oraz Uniwersytetu w Gandawie.

W dniach 29 czerwca - 2 lipca Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” organizuje w Płocku bezpłatne warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących poświęcone nauce obsługi sprzętu elektronicznego. Projekt kierowany jest do osób 60+. Warsztaty organizowane są w ramach programu ASOS 2017 „NIE-WYKLUCZENI - usługi społeczne dla niewidomych seniorów” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warsztaty prowadzić będą osoby niewidome i słabowidzące biegłe w obsłudze sprzętu dedykowanego osobom niewidomym. Przewidziano grupę 22 uczestników warsztatów.

23 maja 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych".

24 maja 2017 r. odbył się IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności zorganizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Karta Różnorodności.

Warszawskie Targi Książki są cyklicznym spotkaniem wielu wydawców, księgarzy, autorów, a przede wszystkim ludzi związanych z książką. Towarzyszą im liczne, debaty, prelekcje, prezentacje nowości wydawniczych i bestsellerów, inne atrakcje literackie, skupiające się wokół tematyki szeroko pojętej literatury, czasopiśmiennictwa, e – book, e – prasy oraz innych multimediów, spotkania, dyskusje, debaty, konkursy, atrakcje literacko-artystyczne i wystawy. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 18-21 maja, a przyświecała jej dewiza „Siła słów - Worte Bewegen”. Już po raz ósmy gmach warszawskiego Stadionu Narodowego wypełnił się rzeszami pasjonatów literatury, bibliofilów i czytelników ze wszystkich grup wiekowych. Nas również nie mogło tam zabraknąć. Przedstawicielki Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, były Panie: Justyna Garbarczyk, Małgorzata Czapalska, Dorota Roguska oraz Małgorzata Wójtowicz.

W dniu 16 maja br. odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?” dedykowana Pani prof. dr hab. Bożenie Balcerzak-Paradowskiej z okazji Jej jubileuszu.

19. maja 2017 r. w ramach Warszawskich Targów Książki odbyło się spotkanie pod nazwą "Wydawcy dla niewidomych. Panel o aspektach prawnych i technologicznych Traktatu z Marrakeszu". Organizatorem spotkania była Polska Izba Książki. Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS reprezentowała pani Monika Cieniewska, zastępca dyrektora ds. zbiorów dla niewidomych.

Z przyjemnością informujemy, że w majowym numerze miesięcznika „Bibliotekarz”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ukazał się artykuł Małgorzaty Wójtowicz, pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej naszej Biblioteki. Tekst pt. „Historyczne zbiory Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”, zamieszczony w dziale „Z Bibliotek”, przedstawia cenne kolekcje druków historycznych z bogatego skarbca Książnicy: stare druki z XVIII wieku oraz dzieła związane z historią rodzimego prawodawstwa – Ius civile XIX wieku.