IMG 4626

"Right-to-Work Laws and tle Crumbling of American Public Health" - Deborah Wallace, Rodrick Wallace

 "Fundamental Labour Rights in China - Legal Implementation and Cultural Logic" - Ulla Liukkunen, Yifeng Chen

 

IMG 4625

"Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji" - red. Wioleta Duda, Joanna Górna, Marta Nowacka

 

IMG 4633

"Zarządzanie zasobami ludzkimi i partycypacja własnościowa w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne." - Witold Goszka, Małgorzata Marczyk, Łucja Waligóra

"Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku. Nowe modele pracy/czasu wolnego w gospodarce cyfrowej: szanse i zagrożenia." - Magdalena Bartczak, Łucja Waligóra, Agnieszka Mazurek-Czarnecka

"Współczesne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim" - red. Katarzyna Kazojć, Ireneusz Miciuła

 

IMG 4634

"The Class Strikes Back. Self-Organised Workers' Struggles in the Twenty-First Century" - red. Dario Azzellini, Michael G. Kraft

"Smart Public Procurement and Labour Standards. Pushing the Discussion after Regiopost." - red. Albert Sanchez-Graells

"The Marketization of Employment Services" - Ian Greer, Karen N. Breidahl, Matthias Knuth, Flamming Larsen

 

IMG 4635

"Obciążenie wynikające z presji czasu - ocena i profilaktyka" - Joanna Kamińska, Andrzej Najmiec

"Równowaga praca-życie. Problem czy wyzwanie. Poradnik." - Katarzyna Hildt-Ciupińska

"Organizacja pracy młodych matek. Przykłady dobrych praktyk." - Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska

 

IMG 4643

"Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne."  - Joanna Wierzejska

 

IMG 4644

 "Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe do 30 000 euro. Praktyczny komentarz. Pytania i odpowiedzi."

 

IMG 4645

  "Ochrona zdrowia pracujących. Health Protection of the Employees" - red. Jarosław Chmielewski, Małgorzata Czarny-Działak, Natalia Pawlas

 

IMG 4648

 "Młodzież akademicka na rynku pracy - aspiracje i wyzwania" - red. Daniel Kukla

 

IMG 4651

 "Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach pracy." - red. Walentyna Łozowiecka, Ewa Wiśniewska, Beata Cieśleńska

"Przygotowanie zawodowe człowieka w kontekście procesów motywacyjnych" - red. Walentyna Łozowiecka, Ewa Wiśniewska, Beata Cieśleńska