IMG 3545

 "Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska. Raport Instytutu Ordo luris"

"Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci"

 

IMG 3530

Monografie prawnicze:

"Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcje centralnych organów administracji rządowej" - Agnieszka Górnicz-Mulcahy

"Prawa społeczne pracowników, a prawa pracodawców-przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej" - Joanna Ryszka

"Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika" - Leszek Mitrus

 

 

IMG 3531

"Ustawy w praktyce. Kodeks nauczyciela. Komentarz" - Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski

 

IMG 3535

"Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1" - Barbara Tomaszewska

"Płace w praktyce" - Elżbieta Młynarska-Wełpa

 

IMG 3536

"Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa" - Anna Kwiecień

"Uczenie się pracowników a kontekst mono- i wielokulturowy organizacji. Perspektywa pozytywna w zarządzaniu" - Małgorzata Rozkwitalska

 

IMG 3541

"Praktyki HRM. Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku." Część 1 i 2.

 

IMG 3543

"Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI w."  - red. Paweł Grata

"Obywatel na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego" - Maria Theiss, Anna Kurowska, Janina Petelczyc, Barbara Lewenstein

 

IMG 3547

"Losy absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego. Raport z badań ilościowych" - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

 

IMG 3549

 "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce między innymi z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, państw UE" - Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Grzegorz Ziomkowski

"Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich. Zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne" - Lidia Agnieszka Rubińska

 

IMG 3551

 

 "Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce" - red. Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba

 

IMG 3553

 

 "Labour market policies in the era of pervasive austerity. A European perspective" - red. Sotiria Theodoropoulou

"Contracting International Employee Participation. Global Framework Agreements." - Felix Hadwiger

"The Eclipse of the Utopias of Labour" - Anson Rabinbach

 

IMG 3561

 

 "Die Bekãmpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Arbeitsrecht." - Christoph Fröb