IMG 3005

 "Integracja systemów zarządzania. Trendy, zastosowania, kierunki doskonalenia." - Piotr Kafel

"Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach" - Beata Buchelt

 

IMG 3006

"Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy" - red. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska, Elżbieta Roszko

"Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych" - red. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska

 

IMG 3008

"System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności" - prof. dr hab. Mieczysław Kabaj

"Wdrożenie modelu FINECVET w edukacji formalnej i pozaformalnej" - red. Michał Butkiewicz, Krzysztof Symela

 

IMG 3011

"Finansowanie polityki społecznej" - Julian Auleytner

"Informator" - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

IMG 3015

"Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim" - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

"Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego" - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

"Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim" - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

"Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2016 r." - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

 

IMG 3018

"Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi." - Monika Kwiatkowska

 

IMG 3022

"Człowiek. Społeczeństwo. Gospodarka. Intelektualizacja i humanizacja pracy" - red. Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Anatoliy Kolot, Bogusław Pietrulewicz

"Człowiek. Społeczeństwo. Gospodarka. Problemy zatrudnienia w organizacjach" - red. Maria Agnieszka Paszkowicz, Jerzy Kaźmierczyk, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz

 

IMG 3024

"Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 (źródła regionalizmu)" - Barbara Danowska Prokop, Urszula Zagórska-Jonszta

 

IMG 3026

 "Teoretyczne podstawy organizacji i kierownictwa" - inż. Zygmunt Rytel