IMG 2966

25 maja 2018 roku wejdzie w życie unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zwane w skrócie RODO. Określa ono nowe zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Rozporządzeniem objęte zostaną wszystkie instytucje i firmy, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych – także GBPiZS. Z myślą o tym, 18 maja 2018 r. przedstawicielka naszej Biblioteki uczestniczyła w szkoleniu zatytułowanym „Ochrona danych osobowych w firmie w oparciu o RODO”, które poświęcone było nowym przepisom.

 IMG 2965