Dyplom

W dniu 9 maja 2018 roku, z okazji setnej rocznicy postania Centralnej Biblioteki Statystycznej, zorganizowane zostało okolicznościowe seminarium pod tytułem „Edukacja statystyczna w CBS”. Gospodarze seminarium przedstawili plany działań w zakresie edukacji, które Biblioteka ma zamiar realizować w przyszłości, opowiedzieli o prowadzonych obecnie w CBS działaniach edukacyjnych oraz zapoznali gości z działalnością edukacyjną prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny i inne instytucje statystyki publicznej. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę okolicznościową pod tytułem „Centralna Biblioteka Statystyczna 1918-2018”