Konferencja

9 maja 2018 r. reprezentant Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji Dnia Bibliotekarza, które odbyły się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. W trakcie oficjalnego spotkania wręczona została Nagroda Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2017.

Uczestników uroczystości powitali przedstawiciele Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego SBP.

Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia zasłużonym bibliotekarzom oraz – w formie prezentacji - przedstawiono ich działalność bibliotekarską.

Uroczystość zakończyła się Występem Kapeli Kurpiowskiej i Zespołu Folklorystycznego KURPIANKA.