kongres zdrowia

Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP zorganizowanym 26 kwietnia 2018 roku pod hasłem "Zdrowie a odpowiedzialny rozwój". W Kongresie wzięli udział wszyscy interesariusze: eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz organizacje pacjenckie. Uczestnicy odnieśli się do postawionej przez organizatorów kwestii, iż  polska służba zdrowia dochodzi do kresu swojej wydolności. Podkreślono, iż jedną z szans na pozytywne zmiany są innowacyjne inwestycje w zdrowie. Wymagają sporych nakładów, ale tak jak w innych branżach najnowocześniejsze technologie dają największe efekty. W ostatecznym bilansie okazują się też najbardziej opłacalne. Jest to bardzo ważna konkluzja, ponieważ zdrowie obywateli nie jest samotną wyspą, lecz niezmiernie ważnym elementem państwa,  mającym ogromny wpływ na jego funkcjonowanie.