Bylismy

Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji "Byliśmy jak z kosmosu". Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce, zorganizowanej 25 kwietnia 2018 roku przez Instytut Spraw Publicznych przy wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i PFRON. Według danych GUS, w naszym kraju żyje około 350 tys. osób z niepełnosprawnościami wychowujących dzieci. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań poświęconych funkcjonowaniu rodziców z niepełnosprawnościami w Polsce, ich potrzebom i trudnościom. Paneliści i zaproszeni goście dyskutowali nad wypracowaniem rozwiązań wspierających takich rodziców, tak aby mogli pełniej cieszyć się z rodzicielstwa