Szkolenie1

Dnia 16 marca pracownik Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczył w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pt. „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Szkolenie prowadził dr Grzegorz Gmiterek - adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsztaty miały na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych interaktywnych technologii w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście prezentowania w sieci dokumentów cyfrowych oraz usług informacyjnych. Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne umożliwiają dzisiaj bibliotekarzom tworzenie zasobów sieciowych bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy informatycznej. Nowe media zmieniają naukę, edukację i kulturę, w której funkcjonujemy. Oferują przy tym atrakcyjne i interaktywne metody współpracy pomiędzy użytkownikami, ale także ułatwiają prezentację oferty takich instytucji jak biblioteki, muzea, archiwa itp.