Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest uczestnikiem Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA. 28 lutego 2018 r. przedstawiciel GBPiZS wziął udział w spotkaniu KSP KPC, które odbyło się w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie. Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności Krajowego Punktu Centralnego i Krajowej Sieci Partnerów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2017 roku. Przedstawiono także plany EU-OSHA na lata 2018-2023 i zaprezentowano założenia, materiały informacyjne i propozycje planu kampanii "Substancje niebezpieczne pod kontrolą". Spotkanie zakończyła dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji i firm zainteresowanych udziałem w zaplanowanej na lata 2018-2019 kampanii.