25 stycznia 2018 r. pracownicy Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczyli w 27. seminarium z cyklu Digitalizacja pt. Biblioteki cyfrowe - nowe rozwiązania i regulacje. Na seminarium zostały wygłoszone referaty dotyczące usług informacyjnych i wykorzystania mediów społecznościowych w bibliotekach cyfrowych, doskonalenia jakości informacji oraz aspektów prawnych (ze szczególnym naciskiem na zmiany w prawie autorskim) zastosowań nowych technologii w bibliotekach cyfrowych.