Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego podjęła współpracę z Centrum Nukat, w ramach której ma prawo do pobierania rekordów bibliograficznych oraz rekordów haseł wzorcowych z katalogu Nukat.

nunukat

W grudniu 2017 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla informatyków i bibliotekarzy dotyczące tzw. współpracy biernej. W najbliższych planach przewidziane jest dwutygodniowe szkolenie dla bibliotekarzy rozpoczynających współkatalogowanie w bazie Nukat. Pozwoli to na przejście ze współpracy biernej do współpracy czynnej.

Współpraca taka jest korzystna dla obu stron, ale też skorzystają na tym przede wszystkim czytelnicy, zyskując informację o dostępności poszczególnych książek. GBPiZS stanowi ważne źródło informacji o publikacjach m.in. z takich dziedzin jak: rynek pracy, polityka społeczna, prawo pracy, socjologia i psychologia pracy, bhp i ochrona zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki współpracy zbiory Biblioteki będą widoczne nie tylko w katalogu NUKAT, ale także w Katalogu WorldCat.