W dniu 15 grudnia 2017 r. przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji prezentującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS "Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji".

Celem konferencji była integracja instytucji rynku pracy, środowiska pracy i edukacji wokół idei tworzenia i efektywnego wykorzystania informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy. W konferencji uczestniczyli wykonawcy projektu : ITeE, IPiSS, CIOP, PBS, Doradca oraz przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy oraz pozostali interesariusze projektu.