Dnia 15 października 2017 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Pani Justyna Garbarczyk  uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej przez firmę Aleph Polska wraz z Polską Grupą Użytkowników Systemu Aleph PolAleph. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze korzystający z systemu Aleph i innych rozwiązań firmy Ex Libris. Gospodarzem tegorocznej konferencji była Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania w bibliotekach naukowych oferowanych produktów branżowych, a także prezentacja wyników wprowadzonych rozwiązań, nowości na rynku oraz planów na przyszłość firm PolALEPH i Ex Libris.