Przedstawiciele GBPiZS otrzymali zaproszenie na konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie, na której zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki raportu „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE”.

Raport przygotowany został we współpracy naukowców z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Instytutu Badań Edukacyjnych IBE, Instytutu Badań Strukturanych IBS oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk INE PAN. Analizy i przygotowanie raportu zrealizowane zostały w ramach projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER).

Raport dostępny jest bezpłatnie na polskiej stronie internetowej badania SHARE www.share50plus.pl