Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w Uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego w Polsce. Gala, pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, została zorganizowana przez

MON oraz Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 11 października 2017 roku w Zamku Królewskim w Warszawie Podczas uroczystości miały miejsce wystąpieniami okolicznościowymi i programowe skierowane do gości - przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojskowych, mediów, przedstawicieli środowiska naukowego, bibliotekarskiego oraz młodzieży akademickiej. Gala 250-lecia zainaugurowała XIII Jubileuszowe Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej.