W ramach obchodów dni Digital Cultures, poświęconych zagadnieniom związanym z kulturą cyfrową, przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zostali zaproszeni dnia 27 września bieżącego roku na warsztaty Innovative Libraries. Szkolenie odbyło się w Audytorium Dembego w Bibliotece Narodowej, przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

Spotkanie skierowane było do osób zainteresowanych oraz działających w kręgach humanistyki cyfrowej. Wzięli w nim udział specjaliści z instytucji naukowych takich jak: Bibliothèque nationale de France, Bodleian Library, Stanford University, przedstawiając gościom elementy związane z wdrożeniem, funkcjonowaniem i planami rozwojowymi ich repozytoriów cyfrowych.