W dniach 11-12 maja 2017 r. – pod hasłem „Multibibliotekarstwo” – odbyła się w Gdańsku XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Gdańską PAN.

Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowały panie: Monika Cieniewska (Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych), Anna Nobis (Dział Zbiorów dla Niewidomych), Beata Magdalińska (Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego).

Pani dyrektor Monika Cieniewska i pani Anna Nobis wystąpiły na konferencji z prezentacją pt. „Multimedia w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi wzrokowo”, a także przygotowały referat pod tym samym tytułem, który zostanie opublikowany w monografii pokonferencyjnej.

Wystąpienie rozpoczęło się przywołaniem danych, które mówią, że aż 82% informacji o otaczającym świecie dociera do człowieka poprzez zmysł wzroku. Prezentacja pomogła przekonać słuchaczy, że mimo tak dużych ograniczeń osoby niepełnosprawne wzrokowo mogą i chcą korzystać z bibliotek oraz ich zasobów – zarówno tych tradycyjnych, jak i cyfrowych. Dział Zbiorów dla Niewidomych jest tego doskonałym przykładem.
Prezentacja została przyjęta pozytywnie a uczestnicy konferencji chętnie rozmawiali z przedstawicielkami Działu Zbiorów dla Niewidomych o kwestiach, które poruszono w wystąpieniu.

20170511 123649