Już po raz czwarty w Warszawie, w siedzibie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pod tegorocznym tytułem, „Od rękopisów po bazy danych”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Informacji i Książki Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wzorem poprzednich lat przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Małgorzata Czapalska oraz Małgorzata Wójtowicz miały okazje do uczestnictwa w tym spotkaniu.

Tematyka konferencji skupiała się na interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień związanych z informacją naukową, bibliologią, bibliotekoznawstwem, prasoznawstwem oraz nowymi mediami. Uczestnicy spotkania, przedstawiciele uniwersytetów oraz instytutów badawczych z całego kraju wysłuchali wielu ciekawych prelekcji, poświęconych problematyce książki, prasy i nowych mediów, zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym.