W dniach 5-7 października 2016 r. w Warszawie odbywały się 4 Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

W Targach wzięła udział Zastępca dyrektora do Spraw Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Krystyna Cetera.

 

Uczestnicy Targów mieli możliwość uczestnictwa w kilku panelach tematycznych. Szczególnie interesujące dla nas jako bibliotekarzy były:

Panel: "Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - diagnoza i nowe wyzwania", którego organizatorami byli Polski Komitet Błękitnej Tarczy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komitet Błękitna Tarcza jest nazwą organizacji tworzącej sieć współpracy pomiędzy muzeami, archiwami, bibliotekami a także instytucjami związanymi obiektami zabytkowymi i miejscami dziedzictwa kulturowego oraz archiwizacją audiowizualną. Powstał w 2002 r. na mocy porozumienia pomiędzy: Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, Polskim Komitetem Narodowym ICOM, Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. W spotkaniu założycielskim udział wzięli również przedstawiciele kierownictwa oraz komórek merytorycznych Ówczesnego Ministerstwa Kultury, Centrum Kształcenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przy S.A. PSP w Krakowie.

Panel: "Konserwacja w bibliotekach polskich", którego organizatorami były Biblioteka Narodowa oraz Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na targach zaprezentowano również najnowszy sprzęt służący ochronie, konserwacji zbiorów, zabytków w tym urządzenia służące do digitalizacji zbiorów. 

Zaprezentowano również wystawy m.in.: 

▪ "A jednak Warszawa!!!" (Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowego w Warszawie;

▪ Działalność Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej;

▪ Nietypowe zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej.