W dniu 22 IV b.r. pracownice Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w składzie: dyrektor Justyna Garbarczyk, wicedyrektor Monika Cieniewska, wicedyrektor Krystyna Cetera, Jadwiga Dziura, Jolanta Złotowicz, Iwona Odrzygóźdź, Bernarda Dudek, Joanna Więckowska-Trzyszka oraz Hanna Suchenek uczestniczyły w warsztatach „Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Warsztaty poprowadził Rafał Golat – radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoim wystąpieniu zapoznał zebranych ze zmianami prawnymi wynikającymi z ostatniej nowelizacji ustawy w odniesieniu do praktyki bibliotecznej.  

Prelegent omówił m.in. zmiany dotyczące dozwolonego użytku, w tym użytku bibliotecznego, wynagrodzenia z tytułu użyczeń bibliotecznych, korzystanie z dzieł osieroconych i niedostępnych w handlu, likwidację Funduszu Promocji Twórczości, umowy z autorami, prawa autorskie w stosunkach pracowniczych, usługi reprograficzne a prawo autorskie, rękopisy, kontakty ze spadkobiercami oraz przedawnianie się roszczeń.

Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją uczestników oraz certyfikatem udziału w warsztatach.