W dniu 23 marca 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Dziennik Rzeczpospolita pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczpospolita Cyfrowa – Jak Internet i technologie cyfrowe zmieniają naszą rzeczywistość?  Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Dyrektor Biblioteki – Pani Justyna Garbarczyk Uczestników konferencji powitał Krzysztof Kowalczyk, przedstawiciel Dziennika Rzeczpospolita. Po krótkim wstępie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Minister Cyfryzacji, Anny Streżyńskiej. O bieżących tematach z zakresu rozwoju technologii cyfrowych mówili również Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marek Zwoliński Prezes Fundacji Widzialni oraz wielu innych znakomitych prelegentów. 


Spotkanie było jednym z ważniejszych forum w Polsce, które pozwoliło na zgłębienie tematu cyfrowych zmian i ich konsekwencji w otaczającej nas rzeczywistości. Prelegenci oraz przedstawiciele instytucji państwowych podkreślali, że z uwagi na fakt, iż żyjemy w dużym tempie w świecie ciągle następujących zmian, cyfryzacja i nowe technologie w tym technologie cyfrowe coraz bardziej wpływają na nasze życie. Gospodarce dają perspektywę rozwoju, wpływają na podnoszenie konkurencyjności i dostarczają nowych możliwości biznesowych, a Państwu i społeczeństwu pomagają lepiej funkcjonować.

Kolejną częścią spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego debatowano o planach i potędze rozwoju cyfryzacji. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na nasuwające się pytania: Jak informatyzacja wpływa na rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej o nowoczesne technologie?” „Czy jesteśmy gotowi na rewolucję cyfrową we wszystkich dziedzinach naszego życia?” Konferencja jest dobrym przykładem podjęcia dialogu wymiany myśli i doświadczeń wśród decydentów rynku tj. regulatorów, administracji samorządowej, operatorów, podmiotów dostarczających technologię i biorących udział w cyfryzacji i informatyzacji kraju.