PRACA – PŁACE - SPRAWY SOCJALNE
 (przegląd czasopism polskich w wyborze)

Oprac. K. Zalewska
___________________________________________________________________
_____________

nr 22                                                25-31 maja 2015 r.


    1.    CSR po polsku - czy działamy wspólnie? / J. Bartnik // Personel i Zarządzanie. - 2015, nr 5, s. 16-18.

    2.    Czwartorzędowe związki amoniowe - nowe zagrożenie w środowisku pracy / A. Lipińska-Ojrzanowska, J. Walusiak-Skorupa // Medycyna Pracy. - 2014, nr 5, s. 675-682.