PRACA – PŁACE - SPRAWY SOCJALNE
 (przegląd czasopism polskich w wyborze)

Oprac. K. Zalewska
___________________________________________________________________
_____________

nr 22                                                25-31 maja 2015 r.


    1.    CSR po polsku - czy działamy wspólnie? / J. Bartnik // Personel i Zarządzanie. - 2015, nr 5, s. 16-18.

    2.    Czwartorzędowe związki amoniowe - nowe zagrożenie w środowisku pracy / A. Lipińska-Ojrzanowska, J. Walusiak-Skorupa // Medycyna Pracy. - 2014, nr 5, s. 675-682.

     3.    Determinants of self-rated health of a working population / M. Bryła, M. Szymocha, I. Maniecka-Bryła // Medycyna Pracy. - 2015, nr 1, s. 17-28.
Czynniki wpływające na samoocenę stanu zdrowia osób pracujących.

    4.    Europejski Raport Porównawczy : informacja, konsultacja oraz partycypacja – w wymiarze narodowym i transnarodowym / tł. M. Bil // Dialog. - 2014, nr 4, s. 13-20.
          Fragment raportu dot. informacji i konsultacji w kontekście systemu partycypacji, (Sofia 2012).

    5.    Gry i "gry" w zarządzaniu zasobami ludzkimi / A. Balcerak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 2, s. 35-47.
           Zastosowanie grywalizacji i gier serio w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

    6.    Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi / J. Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 2, s. 11-33.
           Zastosowanie grywalizacji w działaniach z obszaru zarządzania ludźmi.

    7.    Ile zarabiali pracownicy pionu produkcyjnego w 2014 roku? / R. Kucharska-Kawalec // Personel i Zarządzanie. - 2015, nr 5, s. 20-23.

    8.    Jak od 1 kwietnia 2015 r. wystawić skierowanie na badania lekarskie / R. Krawczyk // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2015, nr 9, s. 10-12.

    9.    Jak sporządzić informację o warunkach zatrudnienia - praktyczna instrukcja / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2015, nr 9, s. 18-21.

10.      Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego rolników / E. Jaworska-Spičak // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2014, nr 51/52, s. 46-81.

11.    Karierę zawodową kobiet utrudniają silne stereotypy / A. Maciejewski // Dialog. - 2014, nr 4, s. 107-113.
        Omów. konf. pt. "Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery", CPS "Dialog" (7 października 2014 r.).

12.    KRUS jednak nie dla każdego / W. Jaskuła // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2014, nr 51/52, s. 8-22.
        Polem. z art. Mateusza Rzemka pt. "KRUS dla każdego" (Rzeczpospolita, 18.08.2014), dot. możliwości natychmiastowego przejścia z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS) do ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS) przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

13.    O nowych przepisach dotyczących niektórych bibliotek naukowych / B. Howorka // Bibliotekarz. - 2015, nr 4, s. 43-46.
        Dotyczy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych.

14.    Obraz młodego pokolenia w wynikach V edycji badań BKL / M. Gałązka // Personel i Zarządzanie. - 2015, nr 5, s. 24-27.

15.    Pracownicze Programy Emerytalne w 2014 r. : przesłanki rozwoju, propozycje zmian prawnych / W. Nagel // Dialog. - 2014, nr 4, s. 66-71.

16.    Prawo do obrony w dochodzeniu dyscyplinarnym adwokatów - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji prawa o adwokaturze / Ł. Chojniak // Palestra. - 2015, nr 3/4, s. 95-106.

17.    Przestrzeganie procedur higienicznych przez studentów wydziału lekarskiego / A. Kawalec, A. Kawalec, K. Pawlas // Medycyna Pracy. - 2014, nr 5, s. 593-599.
        Higiena rąk jako metoda zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

18.    Rola satysfakcji z pracy w relacji między dopasowaniem człowieka do organizacji w zakresie strategii realizacji celów a zdrowiem psychicznym / M. Roczniewska, S. Retowski // Medycyna Pracy. - 2014, nr 5, s. 621-631.

19.    Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem / E. Urbanowska-Sojkin // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2014, nr 11(272), s. 169-194.

20.    Starzenie komórkowe (senescencja) i jego konsekwencje dla człowieka / K. Miranowicz-Dzierżawska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2015, nr 4, s. 14-17.

21.    Sześć kroków wprowadzania gamifikacji do praktyk ZZL / J. Strużyna, K. Kania // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 2, s. 49-63.
        Gamifikacja i jej specyfika w obszarze ZZL.

22.    Sztuka udzielania i przyjmowania porad w przedsiębiorstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne / D. A. Garvin, J. D. Margolis ; oprac. J. Żukowska. - Cz. 1-2 // Przegląd Organizacji. - 2014, nr 11, s. 46-48 ; nr 12, s. 47-49.

23.    Świadczenia na rzecz pracowników - rozliczanie i ewidencja // Poradnik Gazety Prawnej. - 2015, nr 4, s. 5-97.
         Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczenia finansowane ze środków obrotowych.

24.    Zapobieganie rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w populacji pracowników starszych / D. Roman-Liu // Bezpieczeństwo Pracy. - 2015, nr 4, s. 18-21.

25.    Zatrudnianie pracowników sezonowych - jak wybrać optymalną formę współpracy / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2015, nr 9, s. 13-17.
Rodzaje umów pracowników sezonowych.