Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki rozłożone na blacie biurka

 Na zdjęciu: "Transitions  through  the  labor  market.  Work,  Occupation,  Earnings  and  Retirement", edited by Salomon W. Polachek and Konstantinas Tatsiramos, IZA Institute of Labor Economics, "Trade Unions in Transition from Command to Market Economies", Rudolf Traub-Merz and Tim Pringle (eds), Fredrich Ebert Stiftung.

 

Logo NUKAT

15 lutego br. dwie bibliotekarki  Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczyły spotkaniu bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT. Odbyło się ono w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

W trakcie spotkania podsumowano wdrożenie RDA w rekordach bibliograficznych oraz w khw, omówiono plan pracy Centrum NUKAT na najbliższy rok, dyskutowano nad formatem MARC21 dla rękopisów oraz możliwością katalogowania w pierwszym stopniu szczegółowości.

Całość spotkania zakończyła dyskusja uczestników dotycząca omawianych zagadnień.

Poniższe   zdjęcia   pochodzą   ze   zbiorów   Centrum   NUKAT   (autor:   Mirosław   Dankowski).   Dziękujemy za ich użyczenie!

Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT

 Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT