gablota wystawowa z ułożonymi wewnątrz książkami

Dla czytelników odwiedzających naszą Bibliotekę w znajdujących się w Czytelni gablotach przygotowana została wystawa poświęcona 100-leciu Publicznych Służb Zatrudnienia. Chcieliśmy w ten sposób uczcić przypadającą w tym roku rocznicę, przypominając jednocześnie, że byliśmy jednym z pierwszych krajów europejskich, który powołał do życia państwową służbę zatrudnienia.

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy", Katarzyna Serafin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, "Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku", Monika Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, "Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej.", Anna Lubrańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.