Pan Michał Pelczarski przecina wstęgę symbolicznie inaugurując Bibliotekę Cyfrową

12 grudnia 2018 r. w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odbyły się oficjalne obchody związane z jubileuszem 100-lecia Biblioteki. Towarzyszyła im inauguracja Biblioteki Cyfrowej, którą GBPiZS oddała właśnie do dyspozycji swych czytelników. List gratulacyjny Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej odczytał Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pan Michał Pelczarski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji podległych Ministerstwu m.in. Pan Prof. Łukasz Arendt - Dyrektor IPISS, Pani Stanisława Kocot - Naczelnik w Departamencie Rynku Pracy oraz przedstawiciele świata nauki m.in. Pan Prof. dr hab. Julian Auleytner – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Swoje działanie już oficjalnie rozpoczyna strona Biblioteki Cyfrowej GBPiZS. Jest ona uwieńczeniem prac digitalizacyjnych prowadzonych od kilkunastu miesięcy przez Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i ma na celu upowszechnianie dostępu do pozycji, które znajdują się w jego zasobach.

Obecnie Biblioteka Cyfrowa GBPiZS to ponad 1800 tytułów, które składają się na 3 kolekcje: Bibliografie, Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac, Układy Zbiorowe Pracy. Kolekcja Bibliografie zawiera wydawnictwa Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i dzieli się z kolei na 4 podkolekcje: Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, Bibliografie monotematyczne, Bibliografie osobowe oraz Katalogi i informatory. Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac zawiera pozycje gromadzone w latach 1918-1972, najpierw przez bibliotekę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, a następnie właśnie przez bibliotekę Komitetu Pracy i Płac. W kolekcji Układy Zbiorowe Pracy oprócz tekstów układów z lat 1948-1974 można także znaleźć taryfikatory odnoszące się do poszczególnych układów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zbiorami!

zrzut ekranu ze strony Biblioteki Cyfrowej GBPiZS. Kliknij, aby przejść bezpośrednio do tej strony.