Strona główna
piątek, 29 maj 2015
Przegląd czasopism 36/2011 Drukuj E-mail

PRACA – PŁACE - SPRAWY SOCJALNE
(
PRZEGLĄD CZASOPISM POLSKICH W WYBORZE)

Oprac. K. Zalewska ________________________________________________________________________

nr 36                                                                     1-7 września 2011 r.

 1. Analiza stężeń pyłu w górnictwie niewęglowym. Ocena narażenia na podstawie pomiarów wykonanych przez laboratoria środowiska pracy w Polsce w latach 2001-2005 / S. Bujak-Pietrek, U. Mikołajczyk, I. Sadkowska-Stańczyk // Medycyna Pracy. - 2011, Vol. 62, nr 2, s. 113-125.
 2. Czy warto ryzykować zdrowie i życie na budowie / J. Obolewicz // Praca i Zdrowie. - 2011, nr 7/8, s. 22-28.
 3. Działalność kuratorów sądowych - rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki / J. P. Kufel // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2011, T. 83, s. 133-148.
 4. Elastyczny dostęp do wiedzy : korzyści z zastosowania szkoleń e-learningowych w firmie / T. Olszewska // Personel i Zarządzanie. - 2011, nr 8, s. 68-70.
 5. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego / A. Sidorko // Służba Pracownicza. - 2011, R. 38, nr 8, s. 23-26.
 6. Instytucja ponownego rozpatrzenia decyzji emerytalno-rentowej na gruncie unijnego rozporządzenia nr 987/2009 / A. Szybkie // Ubezpieczenia Społeczne. - 2011, nr 7/8, s. 13-21.
  Nowa instytucja prawna stworzona w celu poprawy sytuacji proceduralnej osób migrujących w obrębie UE.
 7. Kogo, kiedy i w jakim zakresie skontroluje ZUS / J. Stolarska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2011, R. 16, nr 31, s. 22-23.
 8. Model regulacyjny corporate governance w spółkach skarbu państwa : praktyczne implikacje dla zarządzania / I. Postuła, T. Wołowiec // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2011, T. 83, s. 335-378.
 9. Obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia / J. Pysiewicz-Jężak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2011, R. 16, nr 31, s. 47-48.
 10. Potrzebna rewolucja edukacyjna czyli (nie)uczenie się dorosłych / B. Lublińska-Kasprzak // Personel i Zarządzanie. - 2011, nr 8, s. 60-63.
 11. Poziom i dynamika salda migracji w Unii Europejskiej i wybranych jej krajach w latach 2000-2008 / M. Knapińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 143, s. 140-152. 
 12. Praca ponadwymiarowa w UE i wybranych państwach członkowskich / A. Zwolińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2011, R. 16, nr 31, s. 43-44.
 13. Prawo do emerytury lub renty a pobieranie świadczeń chorobowych / D. Noszczak // Służba Pracownicza. - 2011, R. 38, nr 8, s. 27.
 14. Projekt Archeo : internet jako narzędzie zarządzania wiedzą w Kompanii Piwowarskiej SA - studium przypadku / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2011, nr 8, s. 28-31.
 15. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa małopolskiego / P. Dykas, T. Tokarski, M. Trojak // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2011, T. 83, s. 281-310.
  M.in. przestrzenne zróżnicowanie płac i stóp bezrobocia.
 16. Przeszłość i perspektywy migracji zarobkowej / oprac. E. Kowalczyk // Wiadomości Statystyczne. - 2011, R. 56, nr 7/8, s. 115-123.
  Omów. konf. pt. Przed otwarciem rynku pracy w Niemczech - 2011. Przeszłość i perspektywy migracji zarobkowej, zorg. przez SGH 19 kwietnia 2011 r.
 17. Rękawice i obuwie stosowane do ochrony rąk i nóg w różnych gałęziach przemysłu lekkiego / A. Stefko // Praca i Zdrowie. - 2011, nr 7/8, s. 8-16.
 18. Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie / A. Szukiełojć-Bieńkuńska, T. Walczak // Wiadomości Statystyczne. - 2011, R. 56, nr 7/8, s. 9-29.
 19. Świadczenia zdrowotne dla żołnierzy zawodowych / P. Pabisiak-Karwowski // Służba Pracownicza. - 2011, R. 38, nr 8, s. 28-32.
 20. Tradycyjne ujęcie pracowniczego podporządkowania - wybrane problemy prawne / T. Duraj // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2011, T. 83, s. 35-61.
 21. Uprawnienia kontrolne związku zawodowego / P. Ciszek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2011, R. 16, nr 31, s. 26, 35.
 22. W pętli emocji : jak walczyć ze stresem? / G. Królik // Personel i Zarządzanie. - 2011, nr 8, s. 32-35.
 23. Wydatki gospodarstw domowych związane ze sportem / P. Strawiński // Wiadomości Statystyczne. - 2011, R. 56, nr 7/8, s. 56-66.
 24. Wykorzystanie kapitału ludzkiego w województwach Polski / I. Jaźwiński, R. Kubicki // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 143, s. 107-116.
  Wykorzystanie kapitału ludzkiego w aspekcie rynku pracy
 25. Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE / D. Czarnecka // Służba Pracownicza. - 2011, R. 38, nr 8, s. 5-6.
 26. Zawieranie umowy przedwstępnej w odniesieniu do umów o pracę / M. Przybysz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2011, R. 16, nr 31, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 27-34.
Zmieniony ( piątek, 16 wrzesień 2011 )
 
Top! Top!