"Publikacje Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 1918- " to udostępniony w pliku tekstowym chronologiczny wykaz wydawnictw opracowanych lub wydanych przez Ministerstwo.  Są to: monografie, materiały z konferencji,   komentarze i objaśnienia do przepisów prawnych, tłumaczenia, np. publikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy, czy kodeksów pracy, a także informatory i poradniki.  Wykaz ten niejako odzwierciedla działaność ministerstwa, pokazuje jakie problemy były w centrum jego zainteresowania w poszczególnych latach. Opisy bibliograficzne poszczególnych pozycji  zawierają   podstawowe dane bibliograficzne oraz sygnatury DZPiZS.

Z wydawnictwami tymi można zapoznać się na miejscu w czytelni, a nowsze (po 1946 r.) wypożyczyć zgodnie z regulaminem.