1. Academic teachers under stress in the publish or perish era / Anna Wieczorek, Maciej Mitręga. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 132 s.

    54394

2. Les accidents de carrière / David N. Margolis, Shaimaa Yassin. - Paris : Presses de Sciences Po, 2017. - 115, [1] s. - (Sécuriser l'Emploi).

    54407

3. Ageing,  organisations and management   :   constructive discourses and critical perspectives   / eds. Iiris Aaltio, Albert J. Mills, Jean Helms Mills. - Cham : Palgrave Macmillan, 2017. - XVI, 370 s.

    54389

4. Dignity  in  the  workplace    :    new  theoretical  perspectives    /    Matthijs  Bal.   -   Cham   : Palgrave Macmillan, 2017. - X, 312 s. - (Humanism in Business Series).

    54390

5. Discrimination and the law  /  Malcolm Sargeant.  -  2nd ed.  -  New York  :  Routledge, 2017.  - XXI, 174 s.

    54402

6. Employees in the workplace : a guide for employers / Jennie Kermode, Jane Fae. - London : Jessica Kingsley Publishers, 2018. - 211 s.

    54387

7. Ergonomia i kształtowanie środowiska pracy : monografia / Justyna Żywiołek, Wojciech Babicz. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - 120 s.

    54374

8. Gendering European working time regimes : the Working Time Directive and the case of Poland / Ania Zbyszewska. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XV, [1], 301, [2] s. - (Cambridge Studies in European Law and Policy).

    54403

9. Generational diversity at work : new research perspectives / ed. by Emma Parry. - London : Routledge, 2014. - XIV, [2], 238 s.

    54404

10. Gospodarka i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867-2016 / red. nauk. Teresa Huńka, Stanisław Lis, Paweł Maciaszczyk. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2016. - 389 s.

      54381

11. Les grands principes du droit du travail / comité présidé par Robert Badinter. - Paris : Editions Dalloz, 2017. - XXXIII, 179, [6] s. - (À savoir).

     54406

12. Holistyczne ujęcie pracy : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego. - Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2017. - 306 s.

      54386

13. The  human  workplace   :   people-centered  organizational  development   /   Andy  Swann.   -   New York : Kogan Page, 2017. - VII, [3], 219 s.

      54388

14. Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Ludwik Florek ; [aut.] Dorota Dzienisiuk [i in.]. - 7 wyd., stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 1603, [1] s. - (Komentarze).

      54398 Czyt.

15. Kondycja  społeczna  Polaków  na  początku  XXI  wieku   /   pod   red.   Lidii   Domańskiej, Elżbiety Subocz, Anny Leszczyńskiej-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. - 208 s.

      54409

16. Kultura pracy profesjonalisty / Zdzisław Wołk. - Warszawa : Difin, 2017. - 317 s. - (Engram).

     54363

17. Labour law disputes in Polish legal system / [ed. by Krzysztof W. Baran]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - V, [1], 347 s.

     54364

18. Mechanizmy    ochrony    praw    człowieka    w    ramach    ONZ    :    analiza    systemowa   / Roman Wieruszewski (red.). - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - XXXIII, [1], 439 s. - (Monografie Prawnicze).

     54365

19. Migracje międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa / red. nauk. Sylwia Przytuła. - Warszawa : Difin, 2017. - 223 s.

     54366

20. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności  pracy  nauczyciela   /   Janusz  Bielski.  -  Kraków  :  Oficyna  Wydawnicza  Impuls, 2017. - 174 s.

     54395

21. New frontiers in empirical labour law research / ed. by Amy Ludlow and Alysia Blackham. - Oxford : Hart Publishing, 2017. - VIII, 203 s.

     54405

22. Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy / Anna Piszczek. - Stan prawny: 20 grudnia 2015 r. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 328 s. - (Akademia Prawa).

     54396

23. Okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych / Michał Nowakowski. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. - 346 s.

     34367

24. Organizacja   pracy   w   przedsiębiorstwie   :   identyfikacja,   diagnoza,   perspektywy   / Agnieszka Jagoda. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017. - 226 s. - (Monografie i Opracowania ; nr 265).

      54356

25. Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017. - 212, [1] s.

     54410

26. Prawo  ochrony  pracy  -  współczesność  i  perspektywy  rozwoju  /  red.  nauk.  Teresa  Wyka, Marcin A. Mielczarek ; [aut.] Katarzyna Bomba [i in]. - Stan prawny na 10 sierpnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 444 s. - (Monografie).

     54399

27. Prawo pracy : informator dla kobiet w ciąży / Katarzyna Pietruszyńska. - Warszawa : Państwowa Inspekcja Pracy, 2016. - 20 s.

     2448/A

28. Prawo pracy : uprawnienia pracownika - ojca / Agata Pawłowska-Lis, Katarzyna Pietruszyńska. - Warszawa : Państwowa Inspekcja Pracy, 2015. - 20 s.

     2449/A

29. Precarious   professional   work    :    entrepreneurialism,   risk   and   economic   compensation in the knowledge economy / Alexander Styhre. - Cham : Palgrave Macmillan, 2017. - XIII, 254 s.

     54391

30. Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w Polsce w latach 1918-2017 w świetle wybranych reform w systemach ochrony zdrowia : monografia / Henryk Kromołowski. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017. - 274 s.

     54373

31. Propozycja   wartości   zatrudnienia   a   zaangażowanie   pracowników   sektora   kultury    / Katarzyna Wojtaszczyk, Patrycja Mizera-Pęczek. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2016. - 138 s.

     54384

32. Stigmas, work and organizations / eds. S. Bruce Thomson, Gina Grandy. - New York : Palgrave Macmillan, 2017. - XIII, 246 s. - (Palgrave Explorations in Workplace Stigma).

     54392

33. Strategiczne    zarządzanie    zasobami    w    organizacji     :     monografia    /    red.   nauk. Alfreda Zachorowska,  Dariusz Wielgórka.  -  Częstochowa  :  Wydawnictwo  Wydziału  Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - 173 s.

      54377

34. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; 2014. - 168 s.

      54382

35. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy : stres w życiu zawodowym : monografia / red. nauk. Justyna Żywiołek, Wojciech Babicz. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - 173 s.

      54375

36. Total Quality Management : monograph / Jacek Selejdak, Tatiana Čorejová, Robert Ulewicz. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - 162 s.

      54376

37. Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 3 / red. Iwona Romanowska-Słomka, Szymon Salamon. - Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2017. - 252 s.

      53466

38. Współczesna rodzina polska : przemiany, zagrożenia i wyzwania / red. Arkadiusz Jabłoński, Małgorzata Szyszka, Dorota Gizicka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - 274 s.

      54383

39. Wykluczenie społeczne w Polsce : wybrane zagadnienia : monografia / Wioletta Klimczak, Grzegorz Kubiński, Ewa Sikora-Wiśniewska. - Wrocław : Exante, 2017. - 118 s.

      54408

40. Wybrane determinanty stresu zawodowego menedżera / Marzena Syper-Jędrzejak. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2016. - 119, [4] s.

      54385

41. Wychowanie  i  praca   :   w  trosce  o  integralny  rozwój  człowieka   =   Education  and  work   : for the sake of integral development of man = Erziehung und Arbeit : in Sorge um eine integrale Entwicklung des Menschen / red. nauk. Zbigniew Marek, Janusz Mółka, Miłosz Mółka. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017. - 406 s.

      54368

42. Wyzwania  wynikające  z  uwarunkowań  polityki  kadrowej  przedsiębiorstw   /   red.  nauk. Elżbieta Robak, Sebastian Skolik. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - 220 s. - (Monografia / Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania).

      54378

43. Wyższe wykształcenie a rynek pracy : studium metodologiczno-empiryczne / Jagoda Jezior. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 621 s.

      54369

44. Wzory zapisów w umowach zlecenia / Marek Rotkiewicz. - Stan prawny: wrzesień 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIV, 139 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

      54370

45. Young people in the labour market : past, present, future / Andy Furlong [et al.] - London : Routledge, 2017. - XIX, [1], 141 s. - (Youth, Young Adulthood and Society).

      54401

46. Young people, welfare and crime : governing non-participation / Ross Fergusson. - Bristol : Policy Press, 2016. - XIV, 286 s.

      54393

47. Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym / pod red. nauk. Izabeli Stańczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - 210, [1] s.

      54371