1. Aktywność seniora jako dobro wspólne / pod redakcją naukową Zenony M. Nowak, Tadeusza Olewicza. - Opole : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2018. - 127 s.

            55056

 

 1. Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego / redakcja naukowa Radosław Pacud. - Warszawa : Difin, 2019. - 272 s.

            55073

 

 1. Die Bindung der Arbeitsvertragsparteien an arbeitsrechtliche Inhalte in Verbandsordnungen / Johanna Rausch. - Baden-Baden : Nomos, 2019. - 357 s.

            55065

 

 1. Flexible working in organisations : a research overview / Clare Kelliher, Lilian M. de Menezes. - Abingdon ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019. - VI, 71 s.

            55054

 

 1. Foreign employees in nineteenth-century Japan / edited by Edward R. Beauchamp, Akira Iriye. - London ; New Yok : Routledge, 2018. - VIII, 312 s.

            55053

 

 1. Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych / Daria Becker-Pestka. - Wydanie I. - Warszawa : CedeWu, 2019. - 372 s.

            55044

 

 1. HR Business Partner : koncepcja i praktyka / Grzegorz Filipowicz. - Wydanie II. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 264 s.

            55071

 

 1. Human rights in the extractive industries : transparency, participation, resistance / editors Isabel Feichtner, Markus Krajewski, Ricarda Roesch. - Cham, Switzerland : Springer, 2019. - X, 551 s.

            55057

 

 1. Klasa kreatywna i jej warunki pracy w wybranych aglomeracjach miejskich Europy : studium porównawcze Birmingham, Lipska i Poznania / Michał Męczyński. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2018. - 119, [2] s.

            55070

 

 1. Labor's share of income : another key to understand China's income inequality / Minghai Zhou. - Singapore : Springer Science+Business Media, 2016. - XIX, 218 s.

            55051

 

 1. Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników / Joanna Żukowska. - Wydanie I. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH : Szkoła Główna Handlowa, 2019. - 268 s.

            55052

 

 1. Neue Arbeitsformen und ihre Herausforderungen im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht : Dokumentation der 8. Assistentinnen- und Assistententagung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht vom 26.-28.07.2018 / 8. Assistententagung im Arbeitsrecht / hrsg. Vania Dobreva, Sarah Hack-Leoni, Andreas Holenstein, Petra Koller, Rahel Aina Nedi. - Baden-Baden : Nomos ; 2018. Zürich ; St. Gallen : Dike Verlag. - 211 s.

            55066

 

 1. The new politics of transnational labor : why some alliances succeed / Marissa Brookes. - Ithaca ; London : ILR Press, an imprint of Cornell University Press, 2019. - XII, 202 s.

            55060

 

 1. Organizacyjne uczenie się w organizacjach publicznych : perspektywa crowdsourcingu / Regina Lenart-Gansiniec. - Warszawa : PWN, 2019. - 513 s.

            55045

 

 1. Prawo pracy i ubezpieczenia : ujednolicone przepisy. - Stan prawny - 8 kwietnia 2019 r. - Warszawa : Wydawnictwo Legis, 2019. - 512 s.

            55046

 

 1. Principled labor law : U.S. labor law through a Latin American method / Sergio Gamonal C., Cesar F. Rosado Márzan. - New York : Oxford University Press, 2019. - XIII, 186 s.

            55062

 

 1. Segregacja zawodowa według płci w krajach OECD / Wiktoria Domagała. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 200 s.

            55047

 

 1. Social security outside the realm of the employment contract / Mies Westerveld, Marius Olivier. - Cheltenham ; Edward Elgar Publishing, 2019. Northampton : - XX, 275 s.

            55063

 

 1. Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Wydanie I. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 s.

            55048

 

 1. Społeczne uwarunkowania pomyślnego starzenia się i aktywnego przygotowania do emerytury / Monika Dorota Adamczyk. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. - 368, [1] s.

            55068

 

 1. Reisekostenrecht : Schneller Einstieg in die wesentlichen Grundbegriffe und aktuellen Regelungen / Karin Nickenig. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2019. - XI, 36 s.

            55058

 

 1. Unionsrechtliche Impulse für das Recht der Massenentlassung / Isabelle Brams. - Baden-Baden : Nomos, 2019. - 331 s.

            55067

 

 1. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) : komentarz / Ewa Buchowicka. - Wydanie I. - Warszawa : Russel Bedford Poland Akademia, 2019. - 40, [89] s.

            55049

 

 1. Wealth, inclusive growth and sustainability / Shunsuke Managi. - London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019. - XVI, 452 s.

            55055

 

 1. Work and pension - phased and partial retirement : a selection of papers presented during the Budapest Public Pension Seminar 2018 / edited by József Mészáros. - Budapest : [Gondolat], 2019. - 122 s.

            55069

 

 1. Zarządzanie kompetencjami : perspektywa firmowa i osobista / Grzegorz Filipowicz. - Wydanie III poszerzone. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 402 s.

            55072

 

 1. Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. - 270 s.

            55050